Kronprinsessan talade vid Expo 2020

Tisdagen den 1 februari invigde Kronprinsessan det svenska life science-programmet under hälsoveckan vid världsutställningen Expo 2020 i Dubai.

Kronprinsessan spelade in talet till Expo 2020 från Haga slott.

Kronprinsessan spelade in talet till Expo 2020 från Haga slott. Foto: Kungl. Hovstaterna

Den 1–2 februari samlas svenska och internationella företag och experter för att samtala om globala hälsoutmaningar. Förhoppningen är att dialogerna ska leda till nya samarbeten, idéer och innovationer som kan utveckla hälso- och sjukvården.

Kronprinsessan invigde programmet genom ett tal som sändes digitalt på Expo 2020. I talet sade Kronprinsessan bland annat:

I have seen on site, both in Sweden and here in the Emirates, how Swedish research and innovation can contribute to better health for all.

And just like all of you, I know from personal experience what good healthcare can mean; I know that it can mean everything.

H.K.H. Kronprinsessan

Det svenska life science-programmet under världsutställningens hälsovecka arrangeras av socialdepartementet och stiftelsen Swecare.