Prinsessan Madeleine intar ny roll som vice heders­ordförande för Childhood

Torsdagen den 23 december informerade World Childhood Foundation att Prinsessan Madeleine blir vice hedersordförande för organisationen.

Drottningen och Prinsessan Madeleine.

Drottningen och Prinsessan Madeleine. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Drottningen grundade Childhood 1999 och är organisationens hedersordförande. Prinsessan Madeleine har arbetat för Childhood i många år och har nu fått frågan från Drottningen om att bli organisationens vice hedersordförande.

Det innebär att Prinsessan Madeleine verkar sida vid sida med Drottningen i frågor rörande Childhood, vilket är en del av den vision som organisationen tagit fram för sin långsiktiga utveckling fram till år 2030.

World Childhood Foundation

Drottningen är World Childhood Foundations grundare och hedersordförande. Childhood arbetar med att förebygga våld och sexuella övergrepp mot barn och utgår från FN:s konvention om barnets rättigheter. Organisationen är religiöst och politiskt oberoende och har kontor i Sverige, Brasilien, Tyskland och USA.

Prinsessan Madeleine har varit engagerad i Childhoods arbete i många år och är sedan 2016 medlem i Childhoods svenska styrelse och hedersmedlem i Childhood USA:s styrelse.

Läs mer om World Childhood Foundations arbete