Kungen vid Expo 2020 i Dubai

Onsdagen den 15 december närvarande Kungen vid Sveriges nationella dag vid världsutställningen Expo 2020 i Dubai.

Business Sweden:s vd Jan Larsson, generalkommissarie för Sveriges vid Expo 2020 Jan Thesleff, statssekreterare Krister Nilsson, ambassadör Liselott Andersson, utrikeshandelsminister Anna Hallberg, samt Kungen tillsammans med Shejk Nahayan Bin Mubarak Al Nahayan vid Expo 2020.

Business Sweden:s vd Jan Larsson, generalkommissarie för Sveriges vid Expo 2020 Jan Thesleff, statssekreterare Krister Nilsson, ambassadör Liselott Andersson, utrikeshandelsminister Anna Hallberg, samt Kungen tillsammans med Shejk Nahayan Bin Mubarak Al Nahayan vid Expo 2020. Foto: Antony Fleyhan/Expo2020 Dubai

Kungen deltar tillsammans med utrikeshandelsminister Anna Hallberg och en svensk handelsdelegation vid Sveriges dag vid världsutställningen Expo 2020. Sveriges deltagande bygger på samarbete mellan stat och näringsliv. Från näringslivet bidrar 143 svenska företag till Sveriges närvaro.

Regeringens syfte med ett svenskt deltagande i Expo 2020 i Dubai är att stärka en allsidig och positiv bild av Sverige i utlandet. Att främja Sverige som kunskaps­nation, näringslivets konkurrenskraft och kreativitet. Samt att stärka Sveriges attraktionskraft för turism, investeringar och för forsknings-, innovations- och kulturutbyte.

Vid en officiell invigningsceremoni för Sveriges nationella dag höll Kungen ett anförande där han bland annat sade:

According to global rankings, Sweden is one of the most innovative countries in the world. All of Sweden participates in making this possible: women and men, young and old, students, researchers and companies. We innovate together, and we create together.

H.M. Konungen

Kungen håller tal vid invigningsceremonin.

Kungen håller tal vid invigningsceremonin. Foto: Christopher Edralin/Expo2020 Dubai

Vid invigningsceremonin framträdde Cirkus Cirkör och Molly Sandén. Efter ceremonin genomfördes en visning av den svenska paviljongen vid utställningen.

Sveriges paviljong, som heter The Forest, är konstruerad helt i trä och innehåller en utställning som fokuserar på svenska innovativa och hållbara lösningar på samhällsutmaningar. Temat för hela det svenska deltagandet är co-creation for innovation.

Kungen, Shejk Nahayan Bin Mubarak Al Nahayan, samt utrikeshandelsminister Anna Hallberg vid den svenska paviljongen.

Kungen, Shejk Nahayan Bin Mubarak Al Nahayan, samt utrikeshandelsminister Anna Hallberg vid den svenska paviljongen. Foto: David Koriako/Expo2020 Dubai

Senare närvarande Kungen vid seminariet Smart Society Summit. Seminariet uppmärksammar svenska smarta lösningar och visa hur ett öppet och innovativt samhälle inte bara möter invånarnas behov, utan också bidrar till ett bredare hållbarhetsmål.

Utrikesminister Anna Hallberg, Kungen och Shejk Nahayan Bin Mubarak Al Nahayan vid världsutställningen.

Utrikesminister Anna Hallberg, Kungen och Shejk Nahayan Bin Mubarak Al Nahayan vid världsutställningen. Foto: Antony Fleyhan/Expo2020 Dubai

Utrikeshandelsminister Anna Hallberg och Kungen ges en guidad visning av den svenska paviljongen The Forest.

Utrikeshandelsminister Anna Hallberg och Kungen ges en guidad visning av den svenska paviljongen The Forest. Foto: Margareta Thorgren/Kungl. Hovstaterna

Jan Thesleff, generalkommissarie för Sveriges deltagande i Expo 2020, utrikeshandelsminister Anna Hallberg, samt Kungen ges en guidad visning av Sveriges paviljong.

Jan Thesleff, generalkommissarie för Sveriges deltagande i Expo 2020, utrikeshandelsminister Anna Hallberg, samt Kungen ges en guidad visning av Sveriges paviljong. Foto: Margareta Thorgren/Kungl. Hovstaterna

Kungen, generalkommissarie för Sveriges deltagande i Expo 2020 Jan Thesleff, ambassadör Liselott Andersson, samt Shejk Nahayan Bin Mubarak Al Nahayan vid Sveriges paviljong.

Kungen, generalkommissarie för Sveriges deltagande i Expo 2020 Jan Thesleff, ambassadör Liselott Andersson, samt Shejk Nahayan Bin Mubarak Al Nahayan vid Sveriges paviljong. Foto: David Koriako/Expo2020 Dubai

Torsdagen den 16 december

Under torsdagen fortsatte Kungens besök vid världsutställningen Expo 2020.

Kungen besökte den svenska paviljongen och närvarade vid seminariet Technology and Sustainability – the need for knowledge and collaboration som hölls under delat värdskap av Sveriges och Schweiz ambassadörer.

Därefter besökte Kungen Egyptens, USA:s, Indiens, Tysklands och Sydkoreas paviljonger tillsammans med delar av den officiella delegationen.

Kungen skriver i gästbok vid världsutställningen Expo 2020 i Dubai.

Kungen skriver i gästbok vid världsutställningen Expo 2020 i Dubai. Foto: Hamdi Tak/UD

Världsutställningens historia

Den första världsutställningen The Great Exhibition ägde rum i London 1851 och inhystes i ett särskilt uppfört Kristallpalats i Hyde Park. År 1928 grundades Internationella utställningsbyrån för samordning av världsutställningarna. Vart femte år arrangeras en världsutställning i ett utsett värdland.

Foto: Hamdi Tak / UD