Kungen delade ut stipendier till forskare

Onsdagen den 8 december delade Kungen ut stipendier ur Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond för vetenskap, teknik och miljö till ett 20-tal forskare.

Fil dr Eliza Maher Hasselquist, Institutionen för skogens ekologi och skötsel, SLU, Umeå mottog ett stipendium från stiftelsen Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond för vetenskap, teknik och miljö.

Fil dr Eliza Maher Hasselquist, Institutionen för skogens ekologi och skötsel, SLU, Umeå mottog ett stipendium från stiftelsen Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond för vetenskap, teknik och miljö. Foto: Anders Wiklund / TT

Stipendieutdelningen ägde rum på Bernadottebiblioteket på Kungl. Slottet. Eftersom förra årets utdelning ställdes in med anledning av pandemin delade Kungen denna gång ut stipendier till både 2020 och 2021 års stipendiater.

Läs mer om stipendiaterna

Efter stipendieutdelningen gav professor Scott Edwards, professor i miljö och vetenskap, en kort föreläsning. Professor Scott Edwards utsågs den 1 december till den 25:e innehavaren av Konung Carl XVI Gustafs professur i miljövetenskap.

Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond för vetenskap, teknik och miljö

Stiftelsens ändamål är att främja forskning, teknisk utveckling och företagande, som bidrar till uthålligt nyttjande av naturresurserna och bevarande av biologisk mångfald.

Läs mer om H.M. Konungens 50-årsfond