Ny regering tillträdd vid skifteskonselj på Kungliga slottet

Tisdagen den 30 november hölls regerings­skiftes­konselj under H.M. Konungens ordförandeskap på Kungliga slottet. I konseljen deltog Kronprinsessan, talmannen och den tillträdande regeringen.

Kungen, Kronprinsessan och riksdagens talman tillsammans med den nya regeringen i Konseljsalen på Kungliga slottet.

Kungen, Kronprinsessan och riksdagens talman tillsammans med den nya regeringen i Konseljsalen på Kungliga slottet. Foto: Ingemar Lindewall/Kungl. Hovstaterna

Kungen inledde konseljen med att säga:

Herr talman,
och – för första gången – fru statsminister,
tillträdande statsråd.

Välkomna.

Talmannen har under knappt tre veckor lett arbetet med att utse en ny regeringsbildare, varpå riksdagen har godkänt talmannens förslag.

Efter en parlamentarisk process i enlighet med vår grundlag tillträder i dag en ny regering här i Konseljsalen på Kungliga slottet.

Och Ni, fru statsminister, blir den 34:e innehavaren av statsministerämbetet sedan det infördes under min farfars farfar kung Oskar II:s tid.

Med detta förklarar jag denna konselj öppnad och lämnar över ordet till talmannen.

H.M. Konungen

Regeringsskifte

Kungen konstaterade därefter att regeringsskifte hade ägt rum enligt 6 kap. 6 § i regeringsformen.

När den offentliga och tv-sända delen av konseljen var över lämnade talmannen mötet. Kungen, Kronprinsessan och den nytillträdda regeringen stannade kvar för ordinarie konselj.