Kronprinsessparet vid seminarium om musik och rörelse

Tisdagen den 30 november deltog Kronprinsessan och Prins Daniel vid ett seminarium om musiken och rörelsens betydelse för ungas psykiska välbefinnande. Seminariet arrangerades i Bernadottebiblioteket på Kungliga slottet med Kronprinsessparets stiftelse som arrangör.

Alwa Lindbergh, Felicia Hoem och Tuva Jonsson från Kulturama framförde en egenkoreograferad dans under seminariet.

Alwa Lindbergh, Felicia Hoem och Tuva Jonsson från Kulturama framförde en egenkoreograferad dans under seminariet. Foto: Jonas Borg

Att främja god hälsa för barn och unga är ett av Kronprinsessparets stiftelses fokusområden. Syftet med dagens seminarium var att inspirera och beröra frågeställningar om kopplingen mellan hjärnan, känslor och hur musik och rörelse kan ha en positiv påverkan på ungas välbefinnande.

Seminariedeltagarna i Bernadottebiblioteket på Kungliga slottet.

Seminariedeltagarna i Bernadottebiblioteket på Kungliga slottet. Foto: Jonas Borg

Seminariet inleddes med ett tal av Kronprinsessan.

Seminariet inleddes med ett tal av Kronprinsessan. Foto: Jonas Borg

Kronprinsessan inledde seminariet med ett tal där hon bland annat sa:

Jag hoppas att dagens seminarium ska bidra till ökad kunskap och nya idéer kring hur vi kan stärka ungas psykiska välbefinnande, och hur musik och rörelse kan användas i det arbetet.

H.K.H. Kronprinsessan

Seminariets moderator, artisten Sarah Dawn Finer, framför låten Some Kind of Peace.

Seminariets moderator, artisten Sarah Dawn Finer, framför låten Some Kind of Peace. Foto: Jonas Borg

Moderator vid seminariet var Sarah Dawn Finer och medverkade gjorde bland andra överläkaren Anders Hansen samt professorn Eva Bojner Horwitz. Inbjudna gäster till seminariet var representanter från näringslivet, musikbranschen, ideella organisationer och ungdomar.

Seminariet arrangerades av Kronprinsessparets stiftelse i samarbete med Tim Bergling Foundation, MIND och Kungl. Musikaliska akademien samt med stöd från Kronprinsessan Victorias stiftelse för vetenskaplig forskning och utbildning.

Siri Sperling framförde ett stycke på fiol, ackompanjerad av Staffan Scheja.

Siri Sperling framförde ett stycke på fiol, ackompanjerad av Staffan Scheja. Foto: Jonas Borg

Kronprinsessparet tillsammans med deltagare och medverkande i seminariet på Kungliga slottet.

Kronprinsessparet tillsammans med deltagare och medverkande i seminariet på Kungliga slottet. Foto: Jonas Borg

Kronprinsessparets stiftelse

Kronprinsessparet skapade stiftelsen för att möjliggöra för barn och unga i Sverige att få växa upp till trygga och starka individer med en positiv framtidstro. Kronprinsessparets stiftelse belyser, finansierar och initierar viktiga initiativ som verkar för god hälsa och stärkt gemenskap bland barn och unga i Sverige.

År 2016 initierade stiftelsen initiativet Generation Pep som arbetar för att sprida kunskap och skapa engagemang kring barn och ungdomars hälsa.