Prins Daniel besökte Botkyrka med Prins Daniels Fellowship

Måndagen den 29 november besökte Prins Daniel, tillsammans med inspiratörer ur Prins Daniels Fellowship, Botkyrka för att tala om entreprenörskap med gymnasieelever samt besöka Subtopia.

Prins Daniel i samtal med elever från Botkyrkas gymnasieskolor.

Prins Daniel i samtal med elever från Botkyrkas gymnasieskolor. Foto: Pelle T Nilsson/SPA

Besöket i Botkyrka inleddes med en inspirationsföreläsning på Tumbascenen med Prinsen och inspiratörerna Gunilla von Platen, Jessica Löfström och Adam Aljaraidah från Prins Daniels Fellowship.

Elever från gymnasieskolorna Skyttbrink, Tullinge, Tumba och S:t Botvid hade samlats för att ta del av samtalet mellan Prinsen och inspiratörerna. Samtalet leddes av moderator Leo Razzak.

Prins Daniel deltog i en inspirationsföreläsning på Tumbascenen.

Prins Daniel deltog i en inspirationsföreläsning på Tumbascenen. Foto: Pelle T Nilsson/SPA

Efter föreläsningen bjöds elever in till mindre rundabordssamtal med Prinsen och inspiratörerna i lokaler på Tumba gymnasium.

Prinsen tillsammans med inspiratörerna Adam Aljaraidah, Jessica Löfström och Gunilla von Platen från Prins Daniels Fellowship.

Prinsen tillsammans med inspiratörerna Adam Aljaraidah, Jessica Löfström och Gunilla von Platen från Prins Daniels Fellowship. Foto: Pelle T Nilsson/SPA

Under lunchen hos företaget Bosphorussamtalade Prinsen och inspiratörerna med representanter från Botkyrka kommun och Tillväxt Botkyrka samt företagen Bosohorus, Miljonbemanning, Fogutek och DeLaval om företagande och vikten av entreprenörskap.

Under eftermiddagen besökte Prinsen och inspiratörerna Subtopiadär de fick information om verksamheten samt en rundvandring i lokalerna. Subtopia är ett kluster av företag och organisationer som arbetar med konst och kreativa näringar.

Besöket på Subtopia avslutades med att Prinsen och inspiratörerna träffade representanter från The Good Talentsoch Changers Hubsom berättade om sina verksamheter.

Prins Daniel och inspiratörerna träffar representanter från Changers Hub i Botkyrka.

Prins Daniel och inspiratörerna träffar representanter från Changers Hub i Botkyrka. Foto: Ulrika Näsholm/Kungl. Hovstaterna

Om Prins Daniels Fellowship

Prins Daniels Fellowship syftar till att inspirera unga människor att bli entreprenörer och att stötta ett antal företag genom mentorskap. Projektet är ett långsiktigt samarbete mellan Prins Daniel och Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA). Projektet lanserades i januari 2013.

Prins Daniels Fellowship har samlat en grupp framgångsrika entreprenörer och företagsledare i ett expertråd som besöker gymnasieskolor, universitet och högskolor i Sverige för att inspirera unga människor och berätta om sina erfarenheter som entreprenörer.

Läs mer om Prins Daniels Fellowship

Om IVA

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVAär en fristående akademi som till nytta för samhället främjar tekniska och ekonomiska vetenskaper samt näringslivets utveckling. I samarbete med näringsliv och högskola initierar och föreslår IVA åtgärder som stärker Sveriges kompetens och konkurrenskraft.

Till toppen