Gästlista vid galamiddag hos DD.MM. Konungen och Drottningen vid statsbesök från Spanien den 24 november 2021

DD.MM. Konungen och Drottningen
DD.KK.HH. Kronprinsessan och Prins Daniel
DD.KK.HH. Prins Carl Philip och Prinsessan Sofia

Hedersgäster

 • DD.MM. Konungen och Drottningen av Spanien

Officiell delegation

 • H.E. Mr. José Manuel Albares Bueno, Minister of Foreign Affairs, European Union and International Cooperation
 • H.E. Mrs. Diana Morant Ripoll, Minister for Science and Innovation
 • Mr. Jaime Alfonsín Alfonso, Head of the Royal Household
 • H.E. Mrs. Cristina Latorre Sancho, Ambassador of Spain
 • Ms. Xiana Margarida Méndez Bertolo, Secretary of State for Trade
 • Mr. Emilio Juan Gracia Cirugeda, Chief of His Majesty’s Military staff
 • Ms. Raquel Yotti Álvarez, Under Secretary for Research
 • Ms. Teresa Riesgo Alcaide, Under Secretary for Innovation
 • Ms. María Peña Mateos, CEO Spanish Trade and Investment Agency (ICEX)
 • Mr. Alfonso Sanz Portolés, Diplomatic Counselor, Royal Household
 • Mr. José Manuel Zuleta y Alejandro, Duke of Abrantes, Chief of Staff of Her Majesty the Queen
 • Mr. Miguel Ángel Herráiz Alarcón, Chief of Security Department, Royal Household
 • Mr. Bernardo Fransisco de Lizaur Cuesta, Director of Protocol Department, Royal Household
 • Mr. Diego Martínez Belío, Chief of Staff of the Minister for Foreign affairs, European Union and International Cooperation
 • Ms. María Sebastían de Erice García de La Peña, Director of Protocol Department, MFA
 • Ms. Raquel Gomez-Cambronero Álvarez, Director for European Affairs, MFA
 • Mr. Julio Pastor Bayón, Director of Information and Public Diplomacy, MFA
 • Mr. Josep Lobera Serrano, Chief of Staff of the Minister for Science and Innovation
 • Mr. Cristóbal Martín Arévalo, Aide de Camp, Royal Household
 • Mr. Guzmán Palacios Fernández, Director for Cultural and Scientific Affairs, MFA
 • Mr. Ricardo Martínez Murillo, Director Instituto Cajal
 • Mr. Christian Celdrán Kuhl, Deputy Director of Protocol Department, MFA
 • Mr. Martín Javiér Pérez Jiménez, Senior Advisor, Protocol Department, Royal Household.
 • Mr. David Sánchez Paunero, Deputy Director of Information and Press Department, Royal Household

Svensk uppvaktning

 • Ambassadör Teppo Tauriainen
 • Kabinettskammarherren professor Peter Gudmundson
 • Överadjutanten generalmajor Urban Molin
 • Livmedikus med. dr. Viveka Frykman-Kull
 • Hovdamen friherrinnan Christina von Schwerin

Corps diplomatique

 • H.E. Ambassadör Victor Ivanovitj Tatarintsev, Ryska federationens sändebud i Sverige samt doyen för den diplomatiska kåren i Stockholm

Riksdagen

 • Talmannen Dr. Andreas Norlén och fil.mag. Helena Norlén
 • Riksdagsledamot Kenneth G Forslund, ordförande i utrikesutskottet
 • Riksdagsledamot Lars Hjälmered, ordförande i näringsutskottet
 • Riksdagsdirektör Ingvar Mattson

Regeringen

 • Statsminister Stefan Löfven
 • Statsrådet Lena Hallengren
 • Statsrådet Ann Linde
 • Statsrådet Anna Ekström

Partiordföranden

 • Partiordförande Annie Lööf

Regeringskansliet

 • Protokollchefen ambassadör Maria Christina Lundqvist, Utrikesdepartementet
 • Kabinettssekreteraren ambassadör Robert Rydberg, Utrikesdepartementet
 • Statssekreterare Paula Carvalho Olovsson, Statsrådsberedningen
 • Statssekreterare Karin Wallensteen, Statsrådsberedningen

Myndigheter

 • Landshövdingen i Stockholms län Sven-Erik Österberg

Trossamfund

 • Hans Eminens Kardinal Anders Arborelius OCD

Spanskt näringsliv

 • Mr. Antonio Garamendi Lecanda, President of the Spanish Confederation of Business Associations
 • Mr. José Luis Bonet Ferrer, President of the Spanish Chamber of Commerce
 • Mr. Andrés Arizkorreta García, CEO at Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF)
 • Mr. Javier Goñi, CEO at Grupo Fertiberia
 • Mr. José Bayón, CEO of ENISA

Svenskt näringsliv

 • Verkställande direktör Jan-Olof Jacke, Svenskt Näringsliv
 • Verkställande direktör Jan Larsson, Business Sweden
 • Styrelseordförande Jacob Wallenberg
 • Verkställande direktör Anna Borg, Vattenfall
 • Styrelseordförande Marcus Wallenberg
 • Vice verkställande direktör Fredrik Jejdling, Ericsson
 • Direktör Sara Mazur, Wallenberg Artificial Intelligence, Autonomous System, Software Program (WASP)

Besökta institutioner

 • Rektorn professor Sigbritt Karlsson, Kungl. Tekniska högskolan
 • Preses Carl-Henric Svanberg, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien
 • Professor Claes Hultling, Stiftelsen Spinalis
 • Styrelseordförande Anders Olauson, Ågrenska
 • Kommunfullmäktiges ordförande Cecilia Brinck, Stockholms stad
 • Kommunstyrelsens ordförande finansborgarrådet Anna König Jerlmyr, Stockholms stad
 • Verkställande direktör Vidar Helgesen, Nobelstiftelsen
 • Professor Anna Lindstrand, Sällsynta diagnoser, KI
 • Ordförande Johan Kuylenstierna, Klimatpolitiska Rådet
 • Professor Jonas Mårtensson, Integrated Transport Research Lab (ITRL), Kungl. Tekniska högskolan
 • Professor Filip Johnsson, Institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap
 • Museichef Erika Lanner, Nobel Prize Museum

F.v. ambassadörer

 • Förste hovmarskalken ambassadör Lars-Hjalmar Wide, förutvarande ambassadör i Spanien

Övriga

 • Direktör Luisa Allí, Svensk-Spanska Handelskammaren

Kungl. Hovstaterna

 • H.E. Riksmarskalken Fredrik Wersäll och fru Anna Wersäll
 • Överhovmästarinnan friherrinnan Kirstine von Blixen-Finecke
 • Förste hovmarskalken generallöjtnant Mats Nilsson
 • Statsfrun grevinnan Anna Hamilton
 • Överceremonimästaren ambassadör Johan Molander
 • Överintendenten Jan Lindman
 • Informationschefen Margareta Thorgren
 • Hovmarskalken Göran Lithell
 • Hovmarskalken Lena Bartholdson
 • Ceremonimästaren Odd Zschiedrich
 • Hovdamen fru Harriet Bredelius
 • Kammarherren museidirektör Johan Cederlund
 • Kammarherren verkställande direktör Mikael Brännvall

Kungl. Staberna

 • Stabschefen generallöjtnant Jan Salestrand
 • Adjutanten överstelöjtnant Fredric Westerdahl
 • Adjutanten överstelöjtnant Lena Martin