Prins Daniel skickade hälsning till nyexaminerade poliser

Fredagen den 19 november sände Prins Daniel en digital hälsning till polisens avslutningsceremonier för nyexaminerade polisassistenter i hela landet.

Prins Daniels hälsning spelades in på Haga slott.

Prins Daniels hälsning spelades in på Haga slott. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

I samband med polisens avslutningsceremonier visades Prins Daniels tal där han bland annat sa:

Att vara polis är ett förtroendeuppdrag. Ni representerar inte bara er själva, eller er yrkeskår. Utan ytterst de värderingar som vårt svenska rättssamhälle bygger på. Det är en stor och hedervärd uppgift.

H.K.H. Prins Daniel