Kungen överlämnade ny fana till Karlberg

Torsdagen den 18 november överlämnade Kungen en ny fana till Militärhögskolan Karlberg i Stockholm.

Kungen hälsar Militärhögskolan Karlbergs nya fana i samband med en ceremoni utanför Karlbergs slott i Solna.

Kungen hälsar Militärhögskolan Karlbergs nya fana i samband med en ceremoni utanför Karlbergs slott i Solna. Foto: Niklas Englund/Försvarsmakten

Inför kadetter och personal delade Kungen i dag ut en ny fana till Militärhögskolan Karlberg. Skolans gamla fana, som delades ut i samband med skolans 200-årsjubileum 1992, kunde därmed tas ur bruk.

Kungen delar ut den nya fanan till överstelöjtnant Johan Martinsson.

Kungen delar ut den nya fanan till överstelöjtnant Johan Martinsson. Foto: Niklas Englund/Försvarsmakten

Under ceremonin överlämnade Kungen det nya fälttecknet till överstelöjtnant Johan Martinsson, ställföreträdande skolchef vid Militärhögskolan Karlberg.

I det tal som Kungen höll på Kyrkplan utanför Karlberg sade han bland annat:

Här på Karlbergs slott har svenska officerare utbildats i över 200 år. Närmare bestämt sedan 1792. Det gör Karlberg till världens äldsta militärskola med utbildning på samma plats.

Men även om själva skolan är gammal, är den akademiska miljön levande och modern. Bland annat genom samarbetet med Försvarshögskolan inom ämnen som krigsvetenskap och ledarskap.

H.M. Konungen

Kungssång och inspektion

När Kungen hade delat ut fanan sjöngs Kungssången varefter chefen för Militärhögskolan utbringade ett fyrfaldigt leve för Konungen. Kungen inspekterade därefter de uppställda enheterna till tonerna av Under blågul fana, framförd av Livgardets dragonmusikkår.

Ceremonin ägde rum på Kyrkplan bakom Karlbergs slott.

Ceremonin ägde rum på Kyrkplan bakom Karlbergs slott. Foto: Niklas Englund/Försvarsmakten

Fälttecken

Försvarsmaktens förband tilldelas nytt fälttecken när de till exempel har ny- eller omorganiserats eller när det gamla fälttecknet blivit utslitet. Fälttecken är samlingsbenämningen på fanor, standar, dragonfanor, tretungad svensk fana och tretungad svensk flagga (inom Flottan benämns den tretungade fanan för flagga) samt kommandoflaggor/kommandotecken.

Fälttecknets uppgift var från början att visa var ett visst förband befann sig under strid.