Kungen gav högtidliga audienser

Onsdagen den 17 november tog Kungen emot fyra nya ambassadörer i högtidliga audienser på Kungliga slottet.

Den norska ambassadören Aud Kolberg välkomnas av Kungen. Kungen bar under audiensen S:t Olavsordens storkors.

Den norska ambassadören Aud Kolberg välkomnas av Kungen. Kungen bar under audiensen S:t Olavsordens storkors. Foto: Sanna Argus Tirén/Kungl. Hovstaterna

Att en ny ambassadör i ett land ges möjlighet att träffa statschefen är internationell praxis och genomförs alltid. Ceremonierna ser dock olika ut i olika länder. Mottagandet av de utländska sändebuden i Sverige följer ett gammalt ceremoniel och är tämligen unikt i världen med sina månghundraåriga traditioner.

De utländska sändebud som Kungen tog emot i högtidlig audiens var:

  • Ambassadör Aud Kolberg från Norge
  • Ambassadör Ilze Rūze från Lettland
  • Ambassadör Diane Gashumba från Rwanda
  • Ambassadör Irakli Khutsurauli från Georgien
Kungen tillsammans med ambassadör Ilze Rūze från Lettland. Kungen bar Tre Stjärnors ordens storkors med kedja under audiensen.

Kungen tillsammans med ambassadör Ilze Rūze från Lettland. Kungen bar Tre Stjärnors ordens storkors med kedja under audiensen. Foto: Sanna Argus Tirén/Kungl. Hovstaterna

Kungen tar emot Diane Gashumba från Rwanda i högtidlig audiens.

Kungen tar emot Diane Gashumba från Rwanda i högtidlig audiens. Foto: Sanna Argus Tirén/Kungl. Hovstaterna

Kungen tillsammans med ambassadör Irakli Khutsurauli från Georgien.

Kungen tillsammans med ambassadör Irakli Khutsurauli från Georgien. Foto: Sanna Argus Tirén/Kungl. Hovstaterna

De högtidliga audienserna följer en gammal ceremoni. Vanligtvis hämtas ambassadören i en av Hovstallets vagnar på Utrikesdepartementet och körs till Kungliga slottet. Men med anledning av den rådande pandemin åkte ambassadörerna i egna bilar till Kungliga slottet. Under cirka femton minuter för Kungen och ambassadören ett enskilt samtal.