Kungaparet vid Kungl. Örlogs­manna­sällskapets 250-årsjubileum

Måndagen den 15 november närvarade Kungaparet vid en middag på Grand Hôtel i Stockholm för att fira Kungl. Örlogsmannasällskapets 250-årsjubileum.

Kungaparet vid Kungl. Örlogsmannasällskapets 250-årsjubileum.

Kungaparet vid Kungl. Örlogsmannasällskapets 250-årsjubileum. Foto: Nicklas Gustafsson

I närvaro av Kungaparet högtidlighöll Kungl. Örlogsmannasällskapet, Sveriges marina akademi, under gårdagskvällen sitt 250-årsjubileum vid en middag på Grand Hôtel i Stockholm.

Konteramiral Anders Grenstad, ordförande i KÖMS, höll tal under middagen.

Konteramiral Anders Grenstad, ordförande i KÖMS, höll tal under middagen. Foto: Nicklas Gustafsson

Konteramiral Anders Grenstad, ordförande i Kungl. Örlogsmannasällskapet, var Kungaparets värd under kvällen.

Under middagen i Vinterträdgården framfördes musik av Marinens musikkår, bland annat ett medley av kända operastycken och stycket ”Till havs”.

Drottningen i samspråk under middagen.

Drottningen i samspråk under middagen. Foto: Nicklas Gustafsson

Kungl. Örlogsmannasällskapet

Kungl. Örlogsmannasällskapet (KÖMS) är en av de tio kungliga akademierna. Akademien instiftades i Stockholm år 1771 och är idag Sveriges äldsta och förmodligen även en av världens äldsta militärvetenskapliga samfund.

Läs mer om Kungl. Örlogsmannasällskapet