Avskedsaudienser för utländska ambassadörer

Tisdagen den 16 november tog Kungen emot ambassadörerna från Uruguay och Cypern i avskedsaudienser inför sändebudens hemresor från Sverige.

Kungen tog emot ambassadör Sotos Liassides från Cypern.

Kungen tog emot ambassadör Sotos Liassides från Cypern. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Kungen tog emot ambassadör Sotos Liassides från Cypern och ambassadör Santiago Wins från Uruguay i Prinsessan Sibyllas våning på Kungliga slottet.

Kungen tillsammans med ambassadör Santiago Wins från Uruguay.

Kungen tillsammans med ambassadör Santiago Wins från Uruguay. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna