Kronprinsessparet vid Kungl. Krigs­vetenskaps­akademiens högtids­sammankomst

Fredagen den 12 november närvarade Kronprinsessan och Prins Daniel vid Kungl. Krigsvetenskapsakademiens 225:e högtidssammankomst.

Kronprinsessparet vid högtidssammankomsten tillsammans med H.E. Republiken Finlands president Sauli Niinistö.

Kronprinsessparet vid högtidssammankomsten tillsammans med H.E. Republiken Finlands president Sauli Niinistö. Foto: Kungl. Krigsvetenskapsakademien

Krigsvetenskapsakademien är en fristående institution vars syfte är att främja vetenskap av betydelse för Sveriges försvar och säkerhet.

Årets högtidssammankomst ägde rum på Börshuset i Stockholm där Kronprinsessan delade ut akademiens belöningsmedaljer.

Finlands president var inbjuden för att hålla högtidstal.

Sammankomsten avslutades med en middag på Karlbergs slott.

Om Kungl. Krigsvetenskapsakademien

Kungl. Krigsvetenskapsakademien är en fristående icke-statlig institution, vars syfte är att främja vetenskap av betydelse för Sveriges försvar och säkerhet.

Kungl. Krigsvetenskapsakademiens föregångare Svenska Krigsmanna Sällskapet grundades den 12 november 1796. Sällskapet bestod från början av fyra avdelningar: taktiska-, artilleri-, fortifikations- och matematiska avdelningarna. År 1804 inrättades en avdelning för sjömilitära ärenden och därmed kom sällskapets verksamhet att täcka in hela krigsmakten.

1805 fick Akademien kungligt beskydd av Gustav IV Adolf.

H.M. Konungen är akademiens beskyddare.