Prins Carl Philip delade ut anslag till forskning om för tidigt födda barn

Torsdagen den 28 oktober delade Prins Carl Philip ut anslag ur Lilla barnets fond, som Prinsen är beskyddare av, för forskning om för tidigt födda barn.

Prins Carl Philip tillsammans med stipendiemottagarna Wibeke Jonas, Anna Gudmundsdottir och Elisabeth Stoltz Sjöström (som tog emot priset i Alexander Rakows ställe).

Prins Carl Philip tillsammans med stipendiemottagarna Wibeke Jonas, Anna Gudmundsdottir och Elisabeth Stoltz Sjöström (som tog emot priset i Alexander Rakows ställe). Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Varje år föds mer än 10 000 barn i Sverige som behöver avancerad vård efter födseln för att överleva och inte drabbas av livslånga funktionsnedsättningar.

Lilla barnets fond är en ideell förening som grundades 2008. Fondens syfte och mål är att samla in pengar till nyföddhetsforskning, stödja utveckling av nya metoder för diagnostik och behandling inom neonatalvården samt öka allmänhetens kunskap om hälsa och sjukdom hos "det lilla barnet".

Under ceremonin, som hölls på Svenska läkaresällskapet i Stockholm, delade Prinsen ut anslag till forskare för forskning om sjukdomar hos svårt sjuka nyfödda barn.

Mottagare av 2021 års forskningsanslag

Wibeke Jonas

  • Projekt: Effects of immediate skin-to-skin contact after very preterm birth: a randomized controlled trial.

Hanna Danielsson

  • Projekt: Optimerad behandling av prematuritetsrelaterade sjukdomar via ”next-generation” precisionsmedicin och artificiell intelligens.

Anna Gudmundsdottir

  • Projekt: Defining the patent ductus arteriosus shunt significance and association with the development of retinopathy of prematurity in extremely preterm infants - PDA diagnostics Control in the Mega Donna Mega cohort.

Alexander Rakow

  • Projekt: Nutritional- and growth-related outcomes as well as necrotizing enterocolitis and sepsis risk in extremely preterm infants supplemented with probiotics.

Tomas Wester

  • Projekt: Nekrotiserande enterokolit – en randomiserad kontrollerad pilotstudie med ”remote ischemic conditioning.
Efter utdelningen av anslag deltog Prins Carl Philip i Lilla barnets fonds styrelsemöte.

Efter utdelningen av anslag deltog Prins Carl Philip i Lilla barnets fonds styrelsemöte. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna