Kronprinsessparet besökte Folkhälsomyndigheten

Torsdagen den 28 oktober besökte Kronprinsessan och Prins Daniel Folkhälsomyndigheten för att få en uppdatering om det aktuella läget.

Kronprinsessparet i samtal med medarbetare på Folkhälsomyndigheten.

Kronprinsessparet i samtal med medarbetare på Folkhälsomyndigheten. Foto: Kungl. Hovstaterna

Kronprinsessparet togs emot av generaldirektör Johan Carlson. Tillsammans med ett antal medarbetare berättade han om det arbete som myndigheten bedrivit under pandemin, samt hur det fortsatta arbetet ser ut framöver.

Kronprinsessparet fick därefter möjlighet att samtala med ett antal medarbetare som berättade om hur deras arbetssituation sett ut under pandemin samt vad de tar med sig framåt.

Som avslutning på besöket fick Kronprinsessan och Prins Daniel möjlighet att digitalt möta medarbetare vid myndigheten för att hälsa och tacka för de arbetsinsatser som genomförts under pandemin.

Om Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot.

Läs mer om Folkhälsomyndigheten

Kungafamiljen och covid-19-pandemin

Kungafamiljen är angelägen om att visa sitt stöd för de insatser som görs i olika delar av samhället för att bekämpa covid-19-pandemin.

Genom samtal, digitala möten och besök informerar sig Kungafamiljen om hur pandemin påverkar Sverige.

Besök planeras utifrån rådande rekommendationer och med en strävan att inte i onödan ta verksamheternas tid och resurser i anspråk.

Till toppen