Drottningen överlämnade stipendier till forskare

Onsdagen den 27 oktober överlämnade Drottningen stipendier ur stiftelsen Frimurare Barnhuset till forskare vid en ceremoni på Bååtska palatset i Stockholm.

Drottningen tillsammans med stipendiaterna och stiftelsen Frimurare Barnhuset.

Drottningen tillsammans med stipendiaterna och stiftelsen Frimurare Barnhuset. Foto: Fru Bergkvist

Under ceremonin mottog 32 stipendiater i pediatrisk forskning (barnhälsovård) stipendiediplom av Drottningen.

Utdelningen avrundades med ett föredrag av professor Mikael Norman som berättade om sin forskning om Covid-19 och de konsekvenser det kan ha för mor och barn under graviditet och förlossning.

Drottningen är stiftelsens beskyddare och har sedan 1995 deltagit i den årliga stipendieutdelningen.

Om stiftelsen Frimurare Barnhuset

Stiftelsens ändamål är att stödja vård och fostran av barn och ungdom. Understöd lämnas till vetenskaplig, främst medicinsk, psykologisk eller pedagogisk forskning, som kan ha betydelse för stiftelsens huvudändamål.