Kungen gav högtidliga audienser

Tisdagen den 26 oktober tog Kungen emot fyra nya ambassadörer i högtidliga audienser på Kungliga slottet.

Kungen tillsammans med ambassadör Bukar Buni Hamman från Nigeria.

Kungen tillsammans med ambassadör Bukar Buni Hamman från Nigeria. Foto: Lisa Raihle Rehbäck/Kungl. Hovstaterna

Att en ny ambassadör i ett land ges möjlighet att träffa statschefen är internationell praxis och genomförs alltid. Ceremonierna ser dock olika ut i olika länder. Mottagandet av de utländska sändebuden i Sverige följer ett gammalt ceremoniel och är tämligen unikt i världen med sina månghundraåriga traditioner.

Med anledning av covid-19-pandemin var ceremonierna vid dagens audienser i mindre skala och anpassade efter den rådande situationen.

De utländska sändebud som Kungen tog emot i högtidlig audiens var:

  • Ambassadör Bukar Buni Hamman från Förbundsrepubliken Nigeria
  • Ambassadör Zaur Ahmadov från Republiken Azerbajdzjan
  • Ambassadör Ziv Nevo Kulman från Staten Israel
  • Ambassadör Carl Peeters från Konungariket Belgien
Kungen tillsammans med ambassadör Zaur Ahmadov från Azerbajdzjan.

Kungen tillsammans med ambassadör Zaur Ahmadov från Azerbajdzjan. Foto: Lisa Raihle Rehbäck/Kungl. Hovstaterna

Kungen tar emot Israels ambassadör Ziv Nevo Kulman i högtidlig audiens.

Kungen tar emot Israels ambassadör Ziv Nevo Kulman i högtidlig audiens. Foto: Lisa Raihle Rehbäck/Kungl. Hovstaterna

Den belgiske ambassadören Carl Peeters välkomnas av Kungen. Kungen bar under audiensen Leopoldsordens storkors.

Den belgiske ambassadören Carl Peeters välkomnas av Kungen. Kungen bar under audiensen Leopoldsordens storkors. Foto: Lisa Raihle Rehbäck/Kungl. Hovstaterna

De högtidliga audienserna följer en gammal ceremoni. Vanligtvis hämtas ambassadören i en av Hovstallets vagnar på Utrikesdepartementet och körs till Kungliga slottet. Men med anledning av den rådande pandemin åkte ambassadörerna i egna bilar till Kungliga slottet. Under cirka femton minuter för Kungen och ambassadören ett enskilt samtal.