Prins Daniel vid utdelningen av regeringens exportpriser

Fredagen den 22 oktober närvarade Prins Daniel när statsrådet Anna Hallberg delade ut regeringens exportpriser vid en ceremoni i Regeringskansliet i Stockholm.

Prins Daniel med, från vänster, statsrådet Anna Hallberg samt vinnarna Erik Gatenholm, BICO:s verkställande direktör och medgrundare samt Ellen Källberg, näringslivsstrateg på Region Halland.

Prins Daniel med, från vänster, statsrådet Anna Hallberg samt vinnarna Erik Gatenholm, BICO:s verkställande direktör och medgrundare samt Ellen Källberg, näringslivsstrateg på Region Halland. Foto: Frida Drake/Regeringskansliet

Under ceremonin presenterades de nyinstiftade priserna som syftar till att främja svensk export och samtidigt uppmuntra företag att exportera. Regeringen önskar också uppmärksamma de län där samverkan mellan regionala aktörer är stor samt där man på ett särskilt förtjänstfullt sätt förmår företag att lyckas i sina exportansträngningar.

Årets exportsuccé

Utmärkelsen Årets exportsuccé 2021 tilldelades bioteknikföretaget BICO Group. Erik Gatenholm, medgrundare och verkställande direktör, tog emot utmärkelsen.

Årets exportregion

Utmärkelsen Årets exportregion 2021 tilldelades Region Halland. Ellen Källberg, näringslivsstrateg på Region Halland tog emot utmärkelsen.

Prinsen höll tal till vinnarna samt de övriga nominerade i samband med prisutdelningen i Regeringskansliets lokaler i Stockholm.

Prinsen höll tal till vinnarna samt de övriga nominerade i samband med prisutdelningen i Regeringskansliets lokaler i Stockholm. Foto: Frida Drake/Regeringskansliet