Drottningen vid rundabordsmöte kring de Osynliga barnen

Tisdagen 19 oktober deltog Drottningen vid rundabordsmötet De osynliga barnen. Mötet syfte var att uppmärksamma och stärka arbetet mot sexuella övergrepp mot pojkar samt belysa hbtq-ungdomars särskilda utsatthet.

Drottningen deltog tillsammans med Jonas Gardell vid rundabordssamtalet ”De osynliga barnen”.

Drottningen deltog tillsammans med Jonas Gardell vid rundabordssamtalet ”De osynliga barnen”. Foto: World Childhood Foundation

Rundabordsmötet arrangerades av World Childhood Foundation tillsammans med Regnbågsfonden och ägde rum på Berns i Stockholm.

Deltagarna hälsades välkomna av World Childhood Foundations generalsekreterare Paula Guillet de Monthoux och en av Regnbågsfondens grundare Jon Voss.

Därefter inledningstalade Drottningen:

Tillsammans med Regnbågsfonden vill Childhood i dag rikta ljuset mot de osynliga barnen. De barn som inte passar in, som är lämnade till tystnad, ensamhet och utanförskap. De barn för vilka omvärldens oförstående bidrar till utsatthet, stigma och skam.

H.M. Drottningen

Drottningen inledningstalade vid samtalen om ”De osynliga barnen”.

Drottningen inledningstalade vid samtalen om ”De osynliga barnen”. Foto: World Childhood Foundation

Jonas Gardell, medgrundare av Regnbågsfonden, talade därefter om de osynliga barnen, vad vet vi om sexuella övergrepp mot pojkar och hbtq-barn samt hur stereotypa föreställningar om förövare och offer påverkar de barn som utsätts.

Under resterande möte diskuterade deltagarna bland annat:

  • barnrättsvärldens blinda fläckar och ansvar – hur föreställningar om kön och sexuell läggning osynliggör vissa grupper.
  • hbtq-världens blinda fläckar samt ansvar/rätten att få utforska sin sexualitet och identitet utan risk för övergrepp.
  • skam, skuld, religion och kyrkors roll att vara inkluderande.

Efter samtalen sammanfattade statsrådet Märta Stenevi sina reflektioner från dagen tillsammans med Jêran Rostam vid RFSL ungdom.

Jonas Gardell avslutade mötet med att säga:

Det är så tydligt hur pojkar och hbtq-barn som utsatts för sexuella övergrepp inte haft någonstans att spegla sig, inga berättelser att känna igen sig i, ingen vuxenvärld som kunnat ta emot dem, och hur detta i sin tur lett till ännu större ensamhet, skam och osynlighet. Jag hoppas den här fantastiska dagen ska hjälpa oss i vuxenvärlden att bättre finnas där för alla dessa barn.

Jonas Gardell

Jonas Gardell avslutade mötet med ett tal.

Jonas Gardell avslutade mötet med ett tal. Foto: World Childhood Foundation

Om Regnbågsfonden

Stiftelsens ändamål är att finansiellt hjälpa hbtq-organisationer i hela världen, liksom enskilda personer, företrädesvis i länder där regnbågspersoner förföljs och trakasseras av myndigheter, polis och religiösa institutioner.

Läs mer om Regnbågsfonden

World Childhood Foundation

Drottningen är World Childhood Foundations grundare och hedersordförande. Childhoods arbete utgår från FN:s konvention om barnets rättigheter och är religiöst och politiskt oberoende. Childhood har kontor i Sverige, Brasilien, Tyskland och USA.

Sedan 2016 är Prinsessan Madeleine medlem i Childhoods svenska styrelse och hedersmedlem i Childhood USA:s styrelse.

Läs mer om World Childhood Foundations arbete