Prins Carl Philip återinrättade Upplands flygflottilj

Torsdagen den 14 oktober besökte H.K.H. Prins Carl Philip Uppsala garnison för att, på H.M. Konungens uppdrag, återinrätta Upplands flygflottilj, F 16.

Prins Carl Philip vid dagens besök på Uppsala garnison.

Prins Carl Philip vid dagens besök på Uppsala garnison. Foto: Kim Svensson/Försvarsmakten

År 2003 avvecklades Upplands flygflottilj. Förra året beslutade riksdagen att flottiljen skulle återinrättas. Vid dagens ceremoni delades den nuvarande Luftstridsskolans personal mellan skolan och den nya flottiljen.

Under ceremonin på Ärna flygplats, där även statsrådet Peter Hultqvist och överbefälhavaren närvarade, sade Prins Carl Philip i sitt tal bland annat:

Genom återetableringen av F 16 Upplands flygflottilj skapas viktiga förutsättningar för ökad verksamhet i framtiden, och för att permanent kunna basera både stridsflyg och andra flygslag på Ärna. Jag önskar befäl, civila och soldater vid F 16 lycka till med era kommande uppgifter inom Flygvapnet och Försvarsmakten.

H.K.H. Prins Carl Philip

Prinsen avslutade sitt tal med att, på Kungens uppdrag, förklara Upplands flygflottilj återinvigd.

Efter ceremonin genomförde Swedish Air Force Historic Flight en överflygning med äldre flygplansmodeller som varit verksamma vid flottiljen tidigare år, en av dem var SK 37 Viggen som syns på bilden.

Efter ceremonin genomförde Swedish Air Force Historic Flight en överflygning med äldre flygplansmodeller som varit verksamma vid flottiljen tidigare år, en av dem var SK 37 Viggen som syns på bilden. Foto: Kim Svensson/Försvarsmakten