Kronprinsessparet träffade expertråd och ungdomsråd

Torsdagen den 14 oktober träffade Kronprinsessparet deltagarna i expertrådet och ungdomsrådet för Kronprinsessparets stiftelse vid ett möte på Kungliga slottet.

Kronprinsessparet tillsammans med stiftelsens ungdomsråd. Från vänster: Paco Gil, mentor och konstnärlig ledare Fryshuset, Tage Johansson, Leo Hillbom, Mio Hedefalk Nybom, Prins Daniel, Kronprinsessan, Havana Nordgren, Fred Persson, Kathleen Dixon Coker, Cecilia Bennevik och Ladan Roble.

Kronprinsessparet tillsammans med stiftelsens ungdomsråd. Från vänster: Paco Gil, mentor och konstnärlig ledare Fryshuset, Tage Johansson, Leo Hillbom, Mio Hedefalk Nybom, Prins Daniel, Kronprinsessan, Havana Nordgren, Fred Persson, Kathleen Dixon Coker, Cecilia Bennevik och Ladan Roble. Foto: Henrik Garlöv/Kungl. Hovstaterna

Kronprinsessparets stiftelse stöttar organisationer som jobbar för att främja god hälsa och motverka utanförskap hos barn och ungdomar.

Kronprinsessparet och expertrådet. Från vänster: Nahal Illerstig, Johan Oljeqvist, Pernilla Bard, Prins Daniel, Kronprinsessan, Anders Kassman, Marika Markovits och Elin Annwall.

Kronprinsessparet och expertrådet. Från vänster: Nahal Illerstig, Johan Oljeqvist, Pernilla Bard, Prins Daniel, Kronprinsessan, Anders Kassman, Marika Markovits och Elin Annwall. Foto: Henrik Garlöv/Kungl. Hovstaterna

För att säkerställa att de projekt som stiftelsen stödjer effektivt förbättrar hälsa och gemenskap har stiftelsen ett expertråd. Deltagarna agerar rådgivare, bedömer och prioriterar mellan ansökningarna.

Ungdomsrådet presenterade sina rekommendationer

Kronprinsessparets stiftelse har även ett ungdomsråd som i år består av åtta ungdomar från Fryshusets grundskola. Under mötet på Kungliga slottet presenterade ungdomsrådet sina analyser och rekommendationer för Kronprinsessparet och expertrådet. Beslut om de ansökningar som beviljas medel ges senast 30 november.

I samband med mötet delade Kronprinsessan ut diplom till deltagarna i ungdomsrådet.

Ledamöterna i expertrådet och ungdomsrådet arbetar ideellt med att stödja stiftelsen.

Kronprinsessan delar ut diplom till ungdomsrådets ledamöter som tack för deras arbete.

Kronprinsessan delar ut diplom till ungdomsrådets ledamöter som tack för deras arbete. Foto: Henrik Garlöv/Kungl. Hovstaterna

Kronprinsessparets stiftelse

Kronprinsessparet skapade stiftelsen för att möjliggöra för barn och unga i Sverige att få växa upp till trygga och starka individer med en positiv framtidstro. Kronprinsessparets stiftelse belyser, finansierar och initierar viktiga initiativ som verkar för god hälsa och stärkt gemenskap bland barn och unga i Sverige.

År 2016 initierade stiftelsen initiativet Generation Pep som arbetar för att sprida kunskap och skapa engagemang kring barn och ungdomars hälsa.

Läs mer om stiftelsen