Kronprinsessan vid symposium om fred och konflikter

Torsdagen den 14 oktober närvarade Kronprinsessan vid ett symposium på Uppsala universitet för att uppmärksamma 50-årsfirandet av institutionen för freds- och konfliktforskning.

Kronprinsessan tas emot av rektor Anders Hagfeldt och Ashok Swain samt Lisa Hultman från institutionen för freds- och konfliktforskning.

Kronprinsessan tas emot av rektor Anders Hagfeldt och Ashok Swain samt Lisa Hultman från institutionen för freds- och konfliktforskning. Foto: Staffan Claesson/TT

År 1971 etablerades freds- och konfliktforskning vid Uppsala universitet. Ämnet var då helt nytt för universitetet och i Sverige. Sedan dess har mer än 50 personer doktorerat och i dag arbetar över 80 personer vid institutionen.

Internationellt är institutionen bland annat känd för sin konfliktdatabas, med data om all världens konflikter.

Jubileumssymposium

Med anledning av att institutionen firar 50 år arrangerades ett jubileumssymposium som Kronprinsessan närvarade vid.

I den första delen av symposiet presenterade ett antal forskare sin forskning kring några av de stora samhällsutmaningarna. De resonerade även om trender inom framtidsutmaningar inom sina respektive forskningsfält.

I andra delen samtalade politiker och företrädare för icke-statliga organisationer om sina erfarenheter från arbete i fält och katastrofområden samt reflekterade över fredsforskningens relevans för deras arbete.