Kungen gav högtidliga audienser för nya ambassadörer

Tisdagen den 12 oktober tog Kungen emot fyra nya ambassadörer i högtidliga audienser på Kungliga slottet.

Kungen tillsammans med ambassadör Lourdes Victoria-Kruse från Dominikanska Republiken.

Kungen tillsammans med ambassadör Lourdes Victoria-Kruse från Dominikanska Republiken. Foto: Lisa Raihle Rehbäck/Kungl. Hovstaterna

Att en ny ambassadör i ett land ges möjlighet att träffa statschefen är internationell praxis och genomförs alltid. Ceremonierna ser dock olika ut i olika länder. Mottagandet av de utländska sändebuden i Sverige följer ett gammalt ceremoniel och är tämligen unikt i världen med sina månghundraåriga traditioner.

Med anledning av covid-19-pandemin var ceremonierna vid dagens audienser i mindre skala och anpassade efter den rådande situationen.

De utländska sändebud som Kungen tog emot i högtidlig audiens var:

  • Ambassadör Lourdes Victoria-Kruse från Dominikanska Republiken
  • Ambassadör Sergey Nurtayev från Republiken Kazakstan
  • Ambassadör Dharshana Mahendra Perera från Demokratiska socialistiska republiken Sri Lanka
  • Ambassadör Vinicio Mati från Republiken Italien
Kungen och ambassadör Sergey Nurtayev från Kazakstan inför audiensen.

Kungen och ambassadör Sergey Nurtayev från Kazakstan inför audiensen. Foto: Lisa Raihle Rehbäck/Kungl. Hovstaterna

Kungen tar emot Sri Lankas ambassadör Dharshana Mahendra Perera i högtidlig audiens.

Kungen tar emot Sri Lankas ambassadör Dharshana Mahendra Perera i högtidlig audiens. Foto: Lisa Raihle Rehbäck/Kungl. Hovstaterna

Kungen tillsammans med Italiens ambassadör Venicio Mati vid dagens audiens. Under audiensen bar Kungen Italienska republikens förtjänstordens storkors.

Kungen tillsammans med Italiens ambassadör Venicio Mati vid dagens audiens. Under audiensen bar Kungen Italienska republikens förtjänstordens storkors. Foto: Lisa Raihle Rehbäck/Kungl. Hovstaterna

De högtidliga audienserna följer en gammal ceremoni. Vanligtvis hämtas ambassadören i en av Hovstallets vagnar på Utrikesdepartementet och körs till Kungliga slottet. Men med anledning av den rådande pandemin åkte ambassadörerna i egna bilar till Kungliga slottet. Under cirka femton minuter för Kungen och ambassadören ett enskilt samtal.