Kungen gav högtidliga audienser för nya ambassadörer

Torsdagen den 7 oktober tog Kungen emot fyra nya ambassadörer i högtidliga audienser på Kungliga slottet.

Kungen tillsammans med ambassadör Alba Beatríz Soto Pimentel från Republiken Kuba.

Kungen tillsammans med ambassadör Alba Beatríz Soto Pimentel från Republiken Kuba. Foto: Sanna Argus Tirén/Kungl. Hovstaterna

Att en ny ambassadör i ett land ges möjlighet att träffa statschefen är internationell praxis och genomförs alltid. Ceremonierna ser dock olika ut i olika länder. Mottagandet av de utländska sändebuden i Sverige följer ett gammalt ceremoniel och är tämligen unikt i världen med sina månghundraåriga traditioner.

Med anledning av covid-19-pandemin var ceremonierna vid dagens audienser i mindre skala och anpassade efter den rådande situationen.

De utländska sändebud som Kungen tog emot i högtidlig audiens var:

  • Ambassadör Maria Clara Biglieri från Republiken Argentina
  • Ambassadör Georges de La Roche Du Ronzet Plihal från Republiken Guatemala
  • Ambassadör Tanymaya Lal från Republiken Indien
  • Ambassadör Alba Beatríz Soto Pimentel från Republiken Kuba
Kungen tar emot ambassadör Maria Clara Biglieri från Argentina på Kungliga slottet. Under audiensen bar Kungen S:t Martin Befriarens orden, storkors med kedja.

Kungen tar emot ambassadör Maria Clara Biglieri från Argentina på Kungliga slottet. Under audiensen bar Kungen S:t Martin Befriarens orden, storkors med kedja. Foto: Sanna Argus Tirén/Kungl. Hovstaterna

Kungen tar emot Guatemalas ambassadör Georges de La Roche Du Ronzet Plihal i högtidlig audiens.

Kungen tar emot Guatemalas ambassadör Georges de La Roche Du Ronzet Plihal i högtidlig audiens. Foto: Sanna Argus Tirén/Kungl. Hovstaterna

Kungen tillsammans med Indiens ambassadör Tanymaya Lal vid dagens audiens.

Kungen tillsammans med Indiens ambassadör Tanymaya Lal vid dagens audiens. Foto: Sanna Argus Tirén/Kungl. Hovstaterna

De högtidliga audienserna följer en gammal ceremoni. Vanligtvis hämtas ambassadören i en av Hovstallets vagnar på Utrikesdepartementet och körs till Kungliga slottet. Men med anledning av den rådande pandemin åkte ambassadörerna i egna bilar till Kungliga slottet. Under cirka femton minuter för Kungen och ambassadören ett enskilt samtal.