Kungaparet besökte University of Stirling i Skottland

Måndagen den 4 oktober besökte Kungaparet University of Stirling och deltagare från forskningsprojektet Designing homes for healthy cognitive ageing.

Kungaparet och Alan Simpson, Stirling och Falkirks lordlöjtnant, vid ankomsten till University of Stirling.

Kungaparet och Alan Simpson, Stirling och Falkirks lordlöjtnant, vid ankomsten till University of Stirling. Foto: Sara Manning/University of Stirling

University of Stirling leder just nu ett forskningsprojekt om hur framtidens hem och bostäder bör utformas för att underlätta livet för personer med demens. En av projektets samarbetspartners är stiftelsen Silviahemmet, som Drottningen grundade 1996.

Drottningen vid besöket i en av projektets lägenheter.

Drottningen vid besöket i en av projektets lägenheter. Foto: Sarah Manning/University och Stirling

Kungaparet fick vid besöket en rundtur i forskningsprojektets visningslägenheter som är speciellt anpassade för demenssjuka. Därefter presenterade forskarlaget sig och sin forskning, och höll sedan ett panelsamtal kring de senaste framstegen inom demensforskning. Med via länk var även Wilhelmina Hoffman, rektor och verksamhetschef vid Silviahemmet.

Forskningsprojektet Designing homes for healthy cognitive ageing har samlat Skottlands ledande experter inom demens, byggnadsindustrin, arkitekter samt personer med demens och deras anhöriga med syfte att skapa funktionella hem för personer med kognitiva funktionsnedsättningar.