Prins Daniel hedrade poliser som omkommit i tjänst

Lördagen den 2 oktober infaller Polisens minnesdag som hedrar poliser som omkommit i tjänsten. Inför minnesdagen deltog Prins Daniel i Polismyndighetens minneshögtid i Kungsholms kyrka i Stockholm.

Prins Daniel under ceremonin i Kungsholms kyrka med, från vänster, rikspolischef Anders Tornberg, statsrådet Mikael Damberg och dåvarande säkerhetspolischefen Klas Friberg.

Prins Daniel under ceremonin i Kungsholms kyrka med, från vänster, rikspolischef Anders Tornberg, statsrådet Mikael Damberg och dåvarande säkerhetspolischefen Klas Friberg. Foto: Polismyndigheten

Under minneshögtiden i kyrkan hedrades 121 anställda inom Polisen som mist livet i tjänsten sedan Polisens förstatligande 1965. Ceremonin innehöll musik av Polisens musikkår, Poliskören och solister samt tal och ljuständning.

Under ceremonin tändes ljus till minne av de poliser som mist livet i tjänsten.

Under ceremonin tändes ljus till minne av de poliser som mist livet i tjänsten. Foto: Polismyndigheten

Regionpolischeferna Klas Johansson, Carina Persson och Micael Säll Lindahl höll var och en ett tal om en händelse där en kollega omkommit i tjänsten.

Under högtiden genomfördes även en tyst minut som också kommer att hållas inom Polismyndigheten den 2 oktober klockan 12.00.

Kondoleansboken i Kungsholms kyrka.

Kondoleansboken i Kungsholms kyrka. Foto: Polismyndigheten

Om Polisens minnesdag

Polisens minnesdag, som inrättades 2019, hedrar anställda inom Polismyndigheten som omkommit i tjänsten sedan Polisens förstatligande 1965. Den infaller den första lördagen i oktober varje år. Vartannat år anordnas en ceremoni.