Prins Daniel besökte Northvolt Labs

Onsdagen den 29 september besökte Prins Daniel Northvolt Labs i Västerås tillsammans med adepter och mentorer i Prins Daniels Fellowships mentorprogram.

Prins Daniel tillsammans med adepter och mentorer på Northvolt Labs i Västerås.

Prins Daniel tillsammans med adepter och mentorer på Northvolt Labs i Västerås. Foto: Northvolt

Peter Carlsson, grundare och vd för Northvolt, hälsade välkommen och berättade om Northvolt, hur företaget startade 2016 samt deras vision för framtidens gröna batteritillverkning.

Northvolts grundare Peter Carlsson i samtal med Prins Daniel.

Northvolts grundare Peter Carlsson i samtal med Prins Daniel. Foto: Northvolt

Adepterna och mentorerna fick därefter en rundtur samt visning av Northvolt Labs där utvecklingen av batteriproduktionslinjen sker.

Som avslutning på besöket berättade Northvolts miljöchef Emma Nehrenheim om Revolt – Northvolts satsning på återvinning av batterier där företaget utvecklar ett cirkulärt system för produktion där de kan producera batterier med gamla batterier som råvara. Northvolts mål är att producera världens grönaste batterier.

Northvolts miljöchef Emma Nehrenheim.

Northvolts miljöchef Emma Nehrenheim. Foto: Northvolt

Northvolt Labs

Northvolt Labs är en forsknings- och utvecklingsenhet som utvecklar och testar den utrustning som sedan ska byggas i stor skala i Northvolts fabriker.

Läs mer om Northvolt Labs

Prins Daniel tillsammans med deltagarna vid besöket på Northvolt Lab i Västerås.

Prins Daniel tillsammans med deltagarna vid besöket på Northvolt Lab i Västerås. Foto: Northvolt

Om Prins Daniels Fellowship

Prins Daniels Fellowship syftar till att inspirera unga människor att bli entreprenörer och att stötta ett antal företag genom mentorskap. Projektet är ett långsiktigt samarbete mellan Prins Daniel och Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA).

Projektet lanserades i januari 2013.

Prins Daniels Fellowship har samlat en grupp framgångsrika entreprenörer och företagsledare i ett expertråd som besöker gymnasieskolor, universitet och högskolor i Sverige för att inspirera unga människor och berätta om sina erfarenheter som entreprenörer. Läs mer om Prins Daniels Fellowship.

Om IVA

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, är en fristående akademi som till nytta för samhället främjar tekniska och ekonomiska vetenskaper samt näringslivets utveckling. I samarbete med näringsliv och högskola initierar och föreslår IVA åtgärder som stärker Sveriges kompetens och konkurrenskraft.