Kronprinsessan delade ut medaljer vid möte med Landstormsfonden

Tisdagen den 21 september deltog Kronprinsessan i ett sammanträde med styrelsen för Stiftelsen Kronprinsessan Margaretas Landstormsfond, som Kronprinsessan är ordförande i.

Kronprinsessan tillsammans med 2020 och 2021 års mottagare av Landstormsfondens förtjänstmedalj.

Kronprinsessan tillsammans med 2020 och 2021 års mottagare av Landstormsfondens förtjänstmedalj. Foto: Henrik Garlöv/Kungl. Hovstaterna

Kronprinsessan Margaretas Landstormsfond delar årligen ut bidrag till projektinriktad verksamhet inom frivillig försvarsverksamhet.

I samband med mötet delade Kronprinsessan ut Landstormsfondens förtjänstmedalj för 2020 till Lennart Back samt Therese Åkerstedt, och för 2021 till Tina Marberg, Marie Sandberg och Stefan Hallén.

Kronprinsessan leder Landstormsfondens styrelsemöte i Prins Bertils våning på Kungliga slottet.

Kronprinsessan leder Landstormsfondens styrelsemöte i Prins Bertils våning på Kungliga slottet. Foto. Henrik Garlöv/Kungl. Hovstaterna

Landstormsfondens styrelseledamot Stefan Hallén tar emot förtjänstmedaljen ur Kronprinsessans hand.

Landstormsfondens styrelseledamot Stefan Hallén tar emot förtjänstmedaljen ur Kronprinsessans hand. Foto: Henrik Garlöv/Kungl. Hovstaterna

Kronprinsessan Margareta (1882-1920).

Kronprinsessan Margareta (1882-1920). Foto ur Bernadottebibliotekets arkiv.

Historik

I augusti 1914 tog kronprinsessan Margareta initiativ till en kommitté som fick namnet Kronprinsessans Centralråd för landstormens beklädnad och utrustning. Kronprinsessan var ordförande i kommittén. I slutet av 1915 samordnades de olika lokala kommittéerna i en landsomfattande förening, vanligen benämnd Beklädnadsföreningen.

År 1921, året efter kronprinsessans bortgång, avvecklades Beklädnadsföreningen och Landstormsfonden bildades. Fonden förvaltades av en styrelse med kronprins Gustaf Adolf som ordförande.

Den 1 januari 1996 antog fonden namnet Stiftelsen Kronprinsessan Margaretas Landstormsfond.

Landstormen

Landstormen var de äldre åldersklasserna i en värnpliktsarmé, vilka var tänkta att ingå i territorialförsvaret vid mobilisering.