Kungen gav högtidliga audienser för nya ambassadörer

Fredagen den 17 september tog Kungen emot fem nya ambassadörer i högtidliga audienser på Kungliga slottet.

Ambassadör Maimo Henriksson från Finland välkomnas av Kungen, som under audiensen bar Finlands Vita Ros ordens storkors.

Ambassadör Maimo Henriksson från Finland välkomnas av Kungen, som under audiensen bar Finlands Vita Ros ordens storkors. Foto: Lisa Raihle Rehbäck/Kungl. Hovstaterna

Att en ny ambassadör i ett land ges möjlighet att träffa statschefen är internationell praxis och genomförs alltid. Ceremonierna ser dock olika ut i olika länder. Mottagandet av de utländska sändebuden i Sverige följer ett gammalt ceremoniel och är tämligen unikt i världen med sina månghundraåriga traditioner.

Med anledning av covid-19-pandemin var ceremonierna vid dagens audienser i mindre skala och anpassade efter den rådande situationen.

De utländska sändebud som Kungen tog emot i högtidlig audiens var:

  • Ambassadör Maimo Henriksson från Republiken Finland
  • Ambassadör Zahoor Ahmed från Islamiska republiken Pakistan
  • Ambassadör Joanna Hofman från Republiken Polen
  • Ambassadör François Voeffray från Schweiziska edsförbundet
  • Ambassadör Andrii Plakhotniuk från Ukraina
Pakistans ambassadör Zahoor Ahmed tillsammans med Kungen vid dagens audiens.

Pakistans ambassadör Zahoor Ahmed tillsammans med Kungen vid dagens audiens. Foto: Lisa Raihle Rehbäck/Kungl. Hovstaterna

Kungen tar emot Polens ambassadör Joanna Hofman i högtidlig audiens. Under audiensen bar Kungen Vita örnsorden.

Kungen tar emot Polens ambassadör Joanna Hofman i högtidlig audiens. Under audiensen bar Kungen Vita örnsorden. Foto: Lisa Raihle Rehbäck/Kungl. Hovstaterna

Kungen tillsammans med Schweiz ambassadör François Voeffray vid dagens audiens.

Kungen tillsammans med Schweiz ambassadör François Voeffray vid dagens audiens. Foto: Lisa Raihle Rehbäck/Kungl. Hovstaterna

Ambassadör Andrii Plakhotniuk från Ukraina tas emot av Kungen vid dagens audiens. Under audiensen bar Kungen Jaroslav den Vises orden.

Ambassadör Andrii Plakhotniuk från Ukraina tas emot av Kungen vid dagens audiens. Under audiensen bar Kungen Jaroslav den Vises orden. Foto: Lisa Raihle Rehbäck/Kungl. Hovstaterna

De högtidliga audienserna följer en gammal ceremoni. Vanligtvis hämtas ambassadören i en av Hovstallets vagnar på Utrikesdepartementet och körs till Kungliga slottet. Men med anledning av den rådande pandemin åkte ambassadörerna i egna bilar till Kungliga slottet. Under cirka femton minuter för Kungen och ambassadören ett enskilt samtal.

Livgardets fana hälsar ambassadörerna när de träder in i Kungliga slottet.

Livgardets fana hälsar ambassadörerna när de träder in i Kungliga slottet. Foto: Lisa Raihle Rehbäck/Kungl. Hovstaterna