Finske försvarschefen förlänad Nordstjärne­­orden

Fredagen den 17 september tilldelades kommendören för finska försvarsmakten general Timo Kivinen kommendörs­tecknet med stora korset av Kungl. Nordstjärneorden.

Kungen och general Timo Kivinen som mottagit Nordstjärneorden vid ceremonin på Kungliga slottet.

Kungen och general Timo Kivinen som mottagit Nordstjärneorden vid ceremonin på Kungliga slottet. Foto: Sara Friberg/Kungahuset.se

Fredagen den 17 september tilldelades kommendören för finska försvarsmakten general Timo Kivinen kommendörs­tecknet med stora korset av Kungl. Nordstjärneorden.

General Kivinen förlänas Nordstjärneorden med följande motivering:

General Timo Kivinen har både i sin nuvarande roll som kommendör för Finlands försvarsmakt, och i sin tidigare roll som försvarsmaktens strategichef bidragit till en mycket positiv utveckling av det finsk-svenska försvarssamarbetet.

Kungl. Maj:ts Orden

Nordstjärneorden.

Nordstjärneorden. Foto: Sara Friberg/Kungahuset.se

Kungl. Nordstjärneorden instiftades 1748 av kung Fredrik I. Dess högsta värdighet är kommendör med stora korset.

Kungen förlänar ordnar till utländska medborgare på regeringens förslag.