Kungen invigde Hisingsbron i Göteborg

Söndagen den 5 september invigde Kungen Hisingsbron över Göta älv i Göteborg.

Kungen promenerar över den nya Hisingsbron tillsammans med landshövding Anders Danielsson och trafikkontorets projektledare Susanne Viberg.

Kungen promenerar över den nya Hisingsbron tillsammans med landshövding Anders Danielsson och trafikkontorets projektledare Susanne Viberg. Foto: Adam Ihse/TT

Den nya Hisingsbron förenar centrala Göteborg med ön Hisingen. Bron ersätter den gamla Götaälvbron som använts sedan 1939.

Under invigningsceremonin på Hisingsbron medverkade bland andra musikgruppen Triple & Touch och Brunnsbo Musikklasser.

Under invigningsceremonin på Hisingsbron medverkade bland andra musikgruppen Triple & Touch och Brunnsbo Musikklasser. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Under ceremonin uppträdde Triple & Touch tillsammans med unga gymnaster, dansare och musiker.

Gymnaster med fanor under invigningsceremonin.

Gymnaster med fanor under invigningsceremonin. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

I sitt tal uppe på Hisingsbron sade Kungen bland annat:

Ett nytt landmärke har skapats – av betong och 7 500 ton stål, som ger staden en ny silhuett. Det är ett projekt som har krävt enormt mycket möda och tankekraft. Både av Göteborgs stad och av er som har planerat och utfört själva bygget.

H.M. Konungen

Kungen talar vid invigningsceremonin.

Kungen talar vid invigningsceremonin. Foto: Tommy Holl/SPA

Seminarium och promenad

Tidigare under dagen inledde Kungen sitt Göteborgsbesök med att ta del av ett seminarium om Hisingsbron, under vilket representanter från projektet berättade om byggarbetet.

På plats fick Kungen också möjlighet att smaka på den jubileumsbakelse som togs fram i samband med Göteborgs 400-årsjubileum tidigare i somras.

På plats fick Kungen också möjlighet att smaka på den jubileumsbakelse som togs fram i samband med Göteborgs 400-årsjubileum tidigare i somras. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Efter seminariet gick Kungen ombord på pråmen Sound Horizon för att från vattnet få en guidad visning av Hisingsbron och på nära håll få se dess konstruktion och design. På land fortsatte därefter guidningen längs norra Älvstranden. Under besöket fick Kungen också se hur rivningsarbetet av den gamla Götaälvbron fortskrider.

Kungen får en guidad visning av Hisingsbron från vattnet.

Kungen får en guidad visning av Hisingsbron från vattnet. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Hisingsbron

  • Hisingsbron är en så kallad lyftbro av stål och betong.
  • Hisingsbron har en total brolängd på 1380 meter, om man räknar med samtliga delar på land, brodelen över Göta älv, är 440 meter.
  • När Hisingsbron är stängd har den en segelfri höjd på 12 meter. När den står i öppet läge har den en segelfri höjd på 28 meter.
  • De fyra pylonerna på mitten av bron har en höjd på cirka 35 meter över vattenytan.
  • Hisingsbron är cirka 40 meter (Götaälvbron var 27 meter bred).
  • Hisingsbron har två fordonstrafikfält i vardera riktning, ett körfält för kollektivtrafik i vardera riktning samt dubbelriktade gång- och cykelbanor på båda sidor.