Prins Daniel träffade nya adepter i Prins Daniels Fellowship

Tisdagen den 31 augusti deltog Prins Daniel i ett möte med nya adepter och mentorer i Prins Daniels Fellowships mentor­program.

Hélène Barnekow, VD Microsoft Sverige, talar vid Prins Daniels Fellowships adeptträff.

Hélène Barnekow, VD Microsoft Sverige, talar vid Prins Daniels Fellowships adeptträff. Foto: Jenny Nordlöw/Prins Daniels Fellowship

Prins Daniels Fellowships mentorprogram ger ett antal utvalda unga entreprenörer möjlighet till ett mentorskap med en handplockad mentor från svenskt och utländskt näringsliv. Under två år ses och hörs varje adept- och mentorpar individuellt och det arrangeras också en rad gemensamma aktiviteter.

Vid dagens möte, som hölls på Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) i Stockholm, fick årets adepter och mentorer möjlighet att träffas för att få information om programmet, ställa frågor och lära känna varandra.

Vid träffen deltog följande mentorer:

  • Gustav Söderström, Chief R&D Officer, Spotify
  • Hélène Barnekow, VD Microsoft Sverige
  • Susanna Campbell, styrelseordförande Rönisch Sportswear och styrelseledamot Kinnevik

Om Prins Daniels Fellowship

Prins Daniels Fellowship syftar till att inspirera unga människor att bli entreprenörer och att stötta ett antal företag genom mentorskap. Projektet är ett långsiktigt samarbete mellan Prins Daniel och Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA).

Projektet lanserades i januari 2013.

Prins Daniels Fellowship har samlat en grupp framgångsrika entreprenörer och företagsledare i ett expertråd som besöker gymnasieskolor, universitet och högskolor i Sverige för att inspirera unga människor och berätta om sina erfarenheter som entreprenörer. Läs mer om Prins Daniels Fellowship.

Om IVA

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, är en fristående akademi som till nytta för samhället främjar tekniska och ekonomiska vetenskaper samt näringslivets utveckling. I samarbete med näringsliv och högskola initierar och föreslår IVA åtgärder som stärker Sveriges kompetens och konkurrenskraft.