Kungen gav högtidliga audienser för nya ambassadörer

Torsdagen den 26 augusti tog Kungen emot fem nya ambassadörer i högtidliga audienser på Kungliga slottet.

Kungen tar emot Thailands ambassadör Kanchana Patarachoke i högtidlig audiens. Under audiensen bar Kungen Kungl. Rajamintrabhornsorden.

Kungen tar emot Thailands ambassadör Kanchana Patarachoke i högtidlig audiens. Under audiensen bar Kungen Kungl. Rajamintrabhornsorden. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Att en ny ambassadör i ett land ges möjlighet att träffa statschefen är internationell praxis och genomförs alltid, ceremonierna ser dock olika ut i olika länder. Mottagandet av de utländska sändebuden i Sverige följer ett gammalt ceremoniel och är tämligen unikt i världen med sina månghundraåriga traditioner.

Med anledning av covid-19-pandemin var ceremonierna vid dagens audienser i mindre skala och anpassade efter den rådande situationen.

De utländska sändebud som Kungen tog emot i högtidlig audiens var:

  • H.E. Ambassadör Kanchana Patarachoke från Thailand
  • H.E. Ambassadör Austin Gormley från Irland
  • H.E. Ambassadör Kamapradipta Isnomo från Indonesien
  • H.E. Ambassadör Riadh Ben Sliman från Tunisien
  • H.E. Ambassadör Joachim Bertele från Tyskland
Ambassadör Austin Gormley från Irland välkomnas av Kungen som under audiensen bar Serafimerorden.

Ambassadör Austin Gormley från Irland välkomnas av Kungen som under audiensen bar Serafimerorden. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Kungen anländer till dagens ceremoni i Kungliga slottets östra valv.

Kungen anländer till dagens ceremoni i Kungliga slottets östra valv. Foto: Henrik Garlöv/Kungl. Hovstaterna

Indonesiens ambassadör Kamapradipta Isnomo tillsammans med Kungen vid dagens audiens. Under audiensen bar Kungen Republiken Indonesiens Stjärnas orden av 1:a klass.

Indonesiens ambassadör Kamapradipta Isnomo tillsammans med Kungen vid dagens audiens. Under audiensen bar Kungen Republiken Indonesiens Stjärnas orden av 1:a klass. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Kungen tillsammans med Tunisiens ambassadör Riadh Ben Sliman vid dagens audiens. Under audiensen bar Kungen storkorset av Republiken Tunisiens orden.

Kungen tillsammans med Tunisiens ambassadör Riadh Ben Sliman vid dagens audiens. Under audiensen bar Kungen storkorset av Republiken Tunisiens orden. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

De högtidliga audienserna följer en gammal ceremoni. Vanligtvis hämtas ambassadören i en av Hovstallets vagnar på Utrikesdepartementet och körs till Kungliga slottet. Men med anledning av den rådande pandemin åkte ambassadörerna i egna bilar till Kungliga slottet. Under cirka femton minuter för Kungen och ambassadören ett enskilt samtal.

Ambassadör Joachim Bertele från Tyskland hälsar på Kungen vid dagens audiens. Under audiensen bar Kungen Tyska förtjänstordens storkors.

Ambassadör Joachim Bertele från Tyskland hälsar på Kungen vid dagens audiens. Under audiensen bar Kungen Tyska förtjänstordens storkors. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna