Kronprinsessan besökte Utö

Tisdagen den 24 augusti besökte Kronprinsessan Utö och träffade representanter från Initiativ Utö och SLU.

Kronprinsessan tillsammans med Thomas Hjelm som berättar om hur flodkräftan är en viktig del av ekosystemet för våtmarken på Utö.

Kronprinsessan tillsammans med Thomas Hjelm som berättar om hur flodkräftan är en viktig del av ekosystemet för våtmarken på Utö. Foto: Pelle T Nilsson/SPA

Sista torsdagen i augusti äger Östersjödagen rum. Med anledning av detta besökte Kronprinsessan Initiativ Utö för att få information om det arbete initiativet gör samt belysa vikten av att värna Östersjön.

Kronprinsessan i samtal med Stefan Gullstrand och Jens Olsson om Östersjön ombord på båten till Utö.

Kronprinsessan i samtal med Stefan Gullstrand och Jens Olsson om Östersjön ombord på båten till Utö. Foto: Pelle T Nilsson/SPA

Kronprinsessan gick i land på Ålö och hälsades välkommen av initiativtagarna till Initiativ Utö Robert Cederlund och Thomas Hjelm.

På Båtshaket fick Kronprinsessan information om Initiativ Utö – historik, syfte och mål samt de insatser som initiativet gör. Under samtalet deltog, utöver Robert Cederlund och Thomas Hjelm, Stefan Gullstrand som företrädare för det lokala näringslivet samt Jens Olsson, forskare på Kustlaboratoriet vid Instutionen för akvatiska resurser vid SLU som samverkar med Länsstyrelsen.

Kronprinsessan vid Södra Fladens våtmark tillsammans med, fr vänster, Thomas Hjelm (Initiativ Utö), Robert Cederlund (Initiativ Utö), hovmarskalk Lena Bartholdsson, Stefan Gullstrand (Initiativ Utö) och Jens Olsson (SLU).

Kronprinsessan vid Södra Fladens våtmark tillsammans med, fr vänster, Thomas Hjelm (Initiativ Utö), Robert Cederlund (Initiativ Utö), hovmarskalk Lena Bartholdsson, Stefan Gullstrand (Initiativ Utö) och Jens Olsson (SLU). Foto: Christine Olsson/TT

Efter det inledande samtalet på Ålö besökte Kronprinsessan Södra Flandens våtmark.

I november 2012 fattades beslut om att omvandla vassområdet till en livskraftig våtmark. I mars 2015 var konstruktionen klar och skötsel av våtmarken kunde starta. Ett fåtal gäddor och abborrar från Östersjön placerades i våtmarken, leken tog vid och därefter vandrade fiskarna ut via våtmarkens fisketrappa. Året efter upprepades samma procedur. Det tredje året tog sig de fiskar som var födda i våtmarken upp i våtmarken av egen kraft.

Som avslutning fick Kronprinsessan en visning av odlingsmark som iordningställts vid våtmarken där de lokala restaurangerna odlar sina grönsaker.

Initiativ Utö

Insamlingsinitiativet Initiativ Utö bildades 2017-18 i syfte att identifiera, designa, konstruera och driva miljöinitiativ Stockholms skärgård och längs Östersjökusten. Med Utö och Ålö i Stockholms södra skärgård som bas vill Initiativ Utö arbeta för att bidra lokalt och nationellt till en global och nationell hållbar utveckling i praktiken. Fokus ligger på att etablera våtmarker, starta cirkulära processer och återställa bottenmiljöer i skärgårdar och vikar längs Östersjökusten.

Läs mer om Initiativ Utö

Östersjödagen

Östersjödagen – Baltic Sea Day – lanserades i Finland av John Nurminens Stiftelse 2019 och äger rum sista torsdagen i augusti. Östersjödagen är en årlig dag som ordnas för att fira havet samt öka kunskaperna om havets mångskiftande natur, kultur och historia.

Läs mer om Östersjödagen