Kungen delade ut Stockholm Water Prize

Onsdagen den 25 augusti talade Kungen vid den digitala utdelningen av Stockholm Water Prize 2020 och 2021.

Kungen talade vid den digitala utdelningen av Stockholm Water Prize.

Kungen talade vid den digitala utdelningen av Stockholm Water Prize. Foto: Jonas Borg

2020 års pristagare, John Cherry, tilldelas priset för upptäckter som har revolutionerat hur vi ser på hot mot grundvattnet. Hans forskning har ökat medvetenheten om det växande problemet med förorenat grundvatten vilket lett till nya, mer effektiva lösningar.

2021 års pristagare, Sandra Postel, tilldelas priset för sitt mångåriga och banbrytande arbete med att öka förståelsen kring komplicerade vattenfrågor. Som författare och utbildare har hon bidragit till ökad kunskap om vår tids allra största utmaningar och hon har visat att om vi vill så kan vi hitta hållbara lösningar för framtiden.

I sitt tal hyllade Kungen pristagarna och uttryckte även sin stolthet över att vara beskyddare av utmärkelsen:

For 30 years, the Stockholm Water Prize, has honoured women, men and organizations for extraordinary water-related achievements.

Through the years, I have had the privilege to present the prize to some of the world’s most renowned authorities on conservation and protection of water resources. And I am very proud to be the official patron of this prestigious award.

H.M. Konungen

Världsvattenveckan 2021

Den 23–27 augusti arrangeras World Water Week 2021, i år i digital form. Under dagarna möts experter, beslutsfattare och innovatörer från hela världen digitalt för att diskutera vattenfrågor under Världsvattenveckan, en global vattenkonferens som arrangeras av Stockholm International Water Institute (SIWI).