Prinsessan Madeleine besökte barnsjukhus med Min Stora Dag

Tisdagen den 10 augusti besökte Prinsessan Madeleine Astrid Lindgrens barnsjukhus vid Karolinska universitetssjukhuset tillsammans med Min stora dag.

Prinsessan Madeleine pysslar tillsammans med en av de unga patienterna i lekterapin på Astrid Lindgrens barnsjukhus.

Prinsessan Madeleine pysslar tillsammans med en av de unga patienterna i lekterapin på Astrid Lindgrens barnsjukhus. Foto: Pelle T Nilsson/Min Stora Dag

Prinsessan Madeleine inledde sitt besök med att samtala med Jennifer McShane, generalsekreterare i Min Stora Dag och Svante Norgren, chef vid Astrid Lindgrens barnsjukhus, för att ta del av information rörande Min Stora Dags senaste utveckling och nära samarbete med sjukvården.

Prinsessan Madeleine välkomnades till Astrid Lindgrens barnsjukhus i Karolinska universitetssjukhuset av barnsjukhuschefen Svante Norgren, lekterapins chef Charlotte Elf och Min Stora Dags generalsekreterare Jennifer McShane.

Prinsessan Madeleine välkomnades till Astrid Lindgrens barnsjukhus i Karolinska universitetssjukhuset av barnsjukhuschefen Svante Norgren, lekterapins chef Charlotte Elf och Min Stora Dags generalsekreterare Jennifer McShane. Foto: Pelle T Nilsson/Min Stora Dag

Prinsessan under en kortare rundvandring inne i barnsjukhusets lokaler.

Prinsessan under en kortare rundvandring inne i barnsjukhusets lokaler. Foto: Pelle T Nilsson/Min Stora Dag

Besök i lekterapin

Prinsessan Madeleine fick därefter möta och samtala med flera barn som just nu är inlagda på sjukhuset. Mötet ägde rum utomhus, på säkert avstånd, inom lekterapins område, där barnen tillsammans med Prinsessan fick rita teckningar, bygga med lego och samtala.

Foto: Pelle T Nilsson/Min Stora Dag

Foto: Pelle T Nilsson/Min Stora Dag

Om Min Stora Dag

Den rikstäckande välgörenhetsorganisationen Min Stora Dag skapar så kallade Stora Dagar för barn med allvarliga sjukdomar och diagnoser. En Stor Dag ger barnen uppmuntran, självförtroende och inspiration att fortsätta kämpa.

Barn och unga som ingår i Min Stora Dags målgrupp är mellan 4 och 18 år och har en allvarlig sjukdom eller diagnos. De som hittills fått en Stor Dag har tillsammans över 140 olika typer av sjukdomar och diagnoser, så som hjärtsjukdomar, mag- och tarmsjukdomar, cancer samt neuropsykiatriska funktionsvariationer som adhd och autism. Ett stort antal har dubbel- eller trippeldiagnoser.

Förra året fick över 6 600 barn en Stor Dag.

H.K.H. Prinsessan Madeleine är beskyddare av Min Stora Dag.