Kungen gav företräde för statsministern

Måndagen den 28 juni gav Kungen företräde för statsminister Stefan Löfven på Kungliga slottet.

Kungen och statsminister Stefan Löfven vid morgonens företräde på Kungliga slottet.

Kungen och statsminister Stefan Löfven vid morgonens företräde på Kungliga slottet. Foto: Henrik Garlöv/Kungl. Hovstaterna

Under företrädet informerade statsministern om att han avser att begära sitt entledigande hos riksdagens talman.

Kungen och statsminister Stefan Löfven vid morgonens företräde på Kungliga slottet.

Foto: Henrik Garlöv/Kungl. Hovstaterna

Enligt regeringsformen har statsministern ansvar för att hålla statschefen underrättad om rikets angelägenheter.

Till toppen