Kronprinsessan talade vid FN-möte om vatten­relaterade katastrofer

Fredagen den 25 juni talade Kronprinsessan i samband med öppningsceremonin av Förenta Nationernas femte temasession om vattenrelaterade katastrofer.

Kronprinsessan talade från Haga slott.

Kronprinsessan talade från Haga slott. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

FN:s tematiska sessioner om vattenrelaterade katastrofer (STSWD) har genomförts vartannat år sedan 2013. Årets möte var digitalt och Kronprinsessan var en av de inbjudna huvudtalarna.

I sitt anförande sade Kronprinsessan bland annat:

Almost three out of four natural disasters are water-related, like floods and drought. So the topic to be discussed today is, literally, a matter of life and death.

Disaster risk must not only be reduced; in order to cope with the growing number of climate-related disasters, we need to improve our ability to anticipate risk and take anticipatory action.

H.K.H. Kronprinsessan

Bland övriga talare återfanns bland andra Hans Majestät Kejsaren av Japan samt Ungerns och Tadzjikistans presidenter.