Kungen gav företräde för riksdagens talman

Måndagen den 21 juni gav Kungen företräde för riksdagens talman Andreas Norlén på Drottningholms slott.

Kungen och talmannen vid dagens företräde på Drottningholms slott.

Kungen och talmannen vid dagens företräde på Drottningholms slott. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Under företrädet informerades statschefen om att riksdagen under dagen har riktat en misstroendeförklaring mot statsministern.

Till toppen