Prins Daniel talade vid digital polis­examens­ceremoni

Fredagen den 18 juni höll Prins Daniel tal vid en digital examensceremoni för nyblivna polisassistenter i hela landet.

Prins Daniel sände hälsning från Kungliga slottet.

Prins Daniel sände hälsning från Kungliga slottet. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Årets nationella examensceremoni genomfördes digitalt med anledning av covid-19-pandemin. Vid ceremonin sade Prinsen i sitt tal bland annat:

En stor del av er utbildningstid har infallit under en mycket speciell tid i vårt lands historia.

Pandemin har påverkat oss alla. På olika sätt. Men medan många har kunnat stänga dörren om sig och jobba hemifrån så hör era kollegor till dem som varit ute i samhället precis som vanligt.

För så ser det uppdrag ut som ni nu tar på er.

H.K.H. Prins Daniel

Till toppen