Kungen gav företräde för nya landshövdingar

Tisdagen den 15 juni och fredagen den 18 juni gav Kungen företräde för landshövdingarna i Norrbottens län samt Jämtlands län i Prinsessan Sibyllas våning på Kungliga slottet.

Kungen tillsammans med den nytillträdda landshövdingen i Norrbottens län, Lotta Finstorp.

Kungen tillsammans med den nytillträdda landshövdingen i Norrbottens län, Lotta Finstorp. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Under tisdagen gav Kungen företräde för Lotta Finstorp, landshövding i Norrbottens län sedan 1 februari 2021. Hon har tidigare varit riksdagsledamot samt andre vice ordförande i kulturutskottet. Dessförinnan har Finstorp bland annat varit oppositionsråd i region Sörmland, ordförande i regionstyrelsen i region Sörmland samt kommunstyrelsens ordförande i Flen.

Fredagen den 18 juni gav Kungen företräde på Kungliga slottet för Marita Ljung, landshövding i Jämtlands län.

Fredagen den 18 juni gav Kungen företräde på Kungliga slottet för Marita Ljung, landshövding i Jämtlands län. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Under fredagen gav Kungen företräde för Marita Ljung, landshövding i Jämtlands län sedan 1 april 2021. Hon utsågs till statssekreterare vid Näringsdepartementet vid riksdagsvalet 2010. Under 2011 till 2014 var Marita Ljung statssekreterare hos Annie Lööf. 2014 gick Ljung tillbaka till Swedbank där hon tidigare varit regionchef. 2019 tillträdde Ljung uppdraget som affärschef för Almi Företagspartner i Mälardalen, Västmanland.

Om Sveriges län

Sverige består av 21 län. Varje län har en länsstyrelse där landshövdingen är chef. Landshövdingen utses av regeringen.

Som statlig myndighet ser länsstyrelsen till att de beslut som Sveriges riksdag och regering fattar blir verklighet i länet. Länsstyrelsen ska främja länets utveckling och underrättar regeringen om viktiga händelser.

Länsstyrelserna inrättades när Axel Oxenstierna år 1634 reformerade statsförvaltningen i Sverige.