Kronprinsessan i möte med UNDP

Fredagen den 18 juni gav Kronprinsessan ett företräde på Haga slott för Ulrika Modéer, FN:s assisterande general­sekreterare och chef för FN:s utvecklings­program UNDP:s avdelning för externa relationer och påverkansarbete, samt Caroline Åberg, UNDP Sverige.

Kronprinsessan i samtal med Ulrika Modéer, FN:s assisterande generalsekreterare och chef för FN:s utvecklingsprogram UNDP:s avdelning för externa relationer och påverkansarbete, samt Caroline Åberg, UNDP Sverige.

Kronprinsessan i samtal med Ulrika Modéer, FN:s assisterande generalsekreterare och chef för FN:s utvecklingsprogram UNDP:s avdelning för externa relationer och påverkansarbete, samt Caroline Åberg, UNDP Sverige. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Under företrädet fick Kronprinsessan information om situationen globalt rörande covid-19-pandemin, hur pandemin påverkar den globala utvecklingen samt de utmaningar som finns att nå de globala hållbarhetsmålen.

Företrädet avslutades med en uppdatering till den brief Ulrika Modéer gav vid företrädet med Kronprinsessparet i augusti 2020 kring UNDP:s arbete med de socioekonomiska konsekvenserna av pandemin.

Läs mer om UNDP:s arbete