Informationskonselj på Kungl. Slottet

Måndagen den 14 juni hölls informationskonselj under Kungens ordförandeskap, i närvaro av Kronprinsessan, på Kungl. Slottet. Under konseljen informerade varje närvarande statsråd om politiska initiativ, utredningar och pågående lagstiftning inom sina respektive departement samt svarade på frågor.

Kungen och Kronprinsessan tillsammans med delar av regeringen vid dagens informationskonselj.

Kungen och Kronprinsessan tillsammans med delar av regeringen vid dagens informationskonselj. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Informationskonseljer hålls regelbundet och leds av Kungen. Vid detta tillfälle hölls konseljen i Lovisa Ulrikas matsal för att kunna hålla extra avstånd mellan deltagarna.

Enligt 1974 års regeringsform har statsministern ansvar för att hålla statschefen underrättad om rikets angelägenheter. Formellt är det Kungen som sammankallar regeringen till konselj, men beslutet fattas i samråd med statsministern.