Prins Daniel delade ut Hjärt‑Lungfondens stora forsknings­anslag

Onsdagen den 9 juni delade Prins Daniel ut Hjärt-Lungfondens stora forskningsanslag till lungforskaren professor Gunilla Westergren-Thorsson. Utdelningen ägde rum i Bernadottebiblioteket på Kungliga slottet.

Prins Daniel tillsammans med pristagaren, professor Gunilla Westergren-Thorsson.

Prins Daniel tillsammans med pristagaren, professor Gunilla Westergren-Thorsson. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Sedan 2008 delar Hjärt-Lungfonden årligen ut ett extra stort forskningsanslag på 15 miljoner kronor som fördelas över tre år. Anslaget ges till banbrytande svensk hjärt-lungforskning som bedöms få stor betydelse för patienter.

Årets forskningsanslag tilldelades Gunilla Westergren-Thorsson, professor i lungbiologi vid Lunds universitet, som forskar om aktivering av lungans självläkningsförmåga genom fysisk träning hos patienter med lungsjukdomen KOL. Forskningen bedöms ha potential att även hjälpa människor med lungskador efter covid-19.

Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) är ett allvarligt hälsoproblem som kan leda till sämre lungfunktion, nedsatt livskvalitet och arbetsförmåga, långa sjukhusvistelser och ett förkortat liv. Antalet drabbade i Sverige beräknas idag till 400 000-700 000 personer.

Forskning har tidigare visat att fysiskt aktiva KOL-patienter har bättre prognos än inaktiva. Senare forskning visar också att systematisk fysisk träning kan leda till nybildning av lungvävnad.

Om Hjärt-Lungfondens stora forskningsanslag

Stora forskningsanslaget delas ut årligen och är Hjärt-Lungfondens största enskilda anslag. En forskare eller forskargrupp verksam i Sverige tilldelas en summa om 15 miljoner kronor, som ska skapa förutsättningar för ett avgörande forskningsgenombrott.

Sedan 2012 delas anslaget ut av H.K.H. Prins Daniel, som är hedersordförande i Hjärt-Lungfonden.