Drottningen talade vid seminarium om anti-dopning

Måndagen den 31 maj inledningstalade Drottningen vid ett webbinarium om anti-dopning, arrangerat av Karolinska institutet.

Drottningens tal spelades in från Drottningholm.

Drottningens tal spelades in från Drottningholm. Foto: Kungl. Hovstaterna

Vid seminariet närvarade professor Arne Ljungqvist som under flera decennier bedrivit arbete mot dopning. Det arbete som Arne Ljungqvist och andra bedrivit inom idrotten sedan 1970-talet har till stor del varit ytterst framgångsrikt såväl internationellt som i Sverige.

I sitt inledningstal sade Drottningen:

Sweden was the first country to sign UNESCO’s Anti-Doping Convention, as well as one of the first countries in the world to criminalize possession of doping substances.

Through the establishment of the Professor Arne Ljungqvist’s Professorship, Sweden is once again provided with the opportunity to take an active and leading position in Anti-Doping and public health at the Karolinska institutet.

H.M. Drottningen

Dopning är ett stort problem inom elitidrotten men också för folkhälsan, med utbredd användning inte minst bland unga. För att förebygga användning av dopningsmedel i samhället och utveckla behandlingsmetoder behövs omfattande forskning och utbildning.

Med seminariet vill Karolinska institutet etablera världens första professur i anti-dopning uppkallat efter Arne Ljungquist.