Drottningen vid konferensen ”Dementia Forum X”

Tisdagen den 25 maj inledde Drottningen den internationella konferensen Dementia Forum X med ett tal.

Drottningens tal vid den internationella konferensen Dementia Forum X spelades in på Drottningholm.

Drottningens tal vid den internationella konferensen Dementia Forum X spelades in på Drottningholm. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Dementia Forum X arrangeras för fjärde gången sedan 2015, denna gång digitalt på grund av den rådande pandemin.

I konferensen deltar över hundra verksamhetsledare, beslutsfattare, ministrar, forskare och andra aktörer från olika delar av världen för att tillsammans samtala, främja nya idéer och öka medvetenheten om demens och dess utmaningar.

Silviahemmets rektor och verksamhetschef Wilhelmina Hoffman deltog i en paneldiskussion under Dementia Forum X, här intervjuad av konferensens moderator Nisha Pillai.

Silviahemmets rektor och verksamhetschef Wilhelmina Hoffman deltog i en paneldiskussion under Dementia Forum X, här intervjuad av konferensens moderator Nisha Pillai. Foto: Kungl. Hovstaterna

Vid konferensen medverkar representanter från bland annat Sveriges och Chiles regeringar, Världshälsoorganisationen, Karolinska institutet och World Bank.

Konferensen inleddes med ett tal av Drottningen där hon bland annat sade:

In the last year, the ongoing pandemic has put an enormous strain on the health and well-being of so many people around the world – not least those living with dementia.

It is more important now than ever that we come together, collectively, to address the enormous challenges of dementia and other diseases of cognitive decline.

H.M. Drottningen

Om Dementia Forum X

Dementia Forum X organiserades för första gången 2015. Initiativet är ett samarbete mellan