Kronprinsessan vid Nordiska museets och Skansens Vänners årssamman­komst

Måndagen den 24 maj deltog Kronprinsessan vid Nordiska museets och Skansens Vänners årssammankomst som ägde rum i Skånska gruvan på Kungl. Djurgården.

Kronprinsessan ankommer till årssammankomsten.

Kronprinsessan ankommer till årssammankomsten. Foto: Pelle T Nilsson/SPA

Kronprinsessan hälsades välkommen till Skånska gruvan av Skansenchefen John Brattmyhr, styresmannen för Nordiska museet Sanne Houby-Nielsen och ordförande Sten Tegnér.

Årssammankomsten inleddes därefter med att vice ordförande hälsade välkomna och inledde årsmötesförhandlingarna.

Sammankomsten avslutades med att John Brattmyhr och Sanne Houby-Nielsen gav en sammanfattning kring sina respektive verksamheter under den rådande covid-19-pandemin.

John Brattmyhr från Skansen och Sanne Houby-Nielsen från Nordiska museet tog emot Kronprinsessan.

John Brattmyhr från Skansen och Sanne Houby-Nielsen från Nordiska museet tog emot Kronprinsessan. Foto: Pelle T Nilsson/SPA

Nordiska museets och Skansens Vänner

Vänföreningen bildades 1918 och syftet är att stödja, främja och sprida kännedom om de båda institutionernas verksamhet. Föreningen är ideell och verkar i museigrundaren Artur Hazelius. anda. Hans motto var ”känn dig själv” med innebörden att människan förstår sig själv utifrån sin historia.

Överskottet i föreningen går till att stödja projekt vid Skansen och Nordiska museet samt för inköp till samlingarna.

Kronprinsessan är medlem och förste hedersledamot av vänföreningen sedan 1997.