Kungen gav företräde för talmannen

Fredagen den 7 maj gav Kungen ett digitalt företräde för riksdagens talman Andreas Norlén.

Kungen gav i dag ett digitalt företräde för riksdagens talman Andreas Norlén.

Kungen gav i dag ett digitalt företräde för riksdagens talman Andreas Norlén. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Under företrädet redogjorde talmannen för de aktuella frågorna i riksdagen.

Kungen och talmannen under dagens videomöte.

Kungen och talmannen under dagens videomöte. Foto: Kungl. Hovstaterna