Kronprinsessan i möte om Agenda 2030

Tisdagen den 4 maj deltog Kronprinsessan i ett digitalt möte med representanter från Utrikesdepartementet om Agenda 2030.

Kronprinsessan tillsammans med representanter från Utrikesdepartementet vid mötet om Agenda 2030.

Kronprinsessan tillsammans med representanter från Utrikesdepartementet vid mötet om Agenda 2030. Foto: Kungl. Hovstaterna

Vid mötet berättade Janine Alm Ericson, statssekreterare i Utrikes­departementet, Camilla Nevstad Bruselius, bitr. chef vid Enheten för Global Agenda samt Karin Snellman, gruppchef vid Enheten för Global Agenda, om genomförandet av Agenda 2030. Kronprinsessan fick information om lägesbilden i Sverige samt om Sveriges roll i det globala arbetet.

Under mötet lyftes covid-19-pandemins bromsande inverkan på arbetet med Agenda 2030, men även de möjligheter som en accelererad digitalisering kan innebära.

Som avslutning på mötet informerades Kronprinsessan om Sveriges frivilliga granskning av genomförandet av Agenda 2030. Granskningen kommer att presenteras vid FN:s högnivåforum som äger rum 6–15 juli 2021 .

FN:s globala hållbarhetsmål

I januari 2016 utsågs Kronprinsessan av FN:s dåvarande generalsekreterare Ban Ki-moon till en av 17 ambassadörer för arbetet med FN:s globala hållbarhetsmål. Ambassadörernas uppgift är att på olika sätt främja FN:s mål för hållbar utveckling, Agenda 2030. Från 2019 ingår Kronprinsessan i alumnigruppen.

Som alumni fortsätter Kronprinsessan att särskilt fokusera på hållbarhet, havs- och fiskefrågor.

Läs mer om de globala målen och Agenda 2030 på regeringens webbplats samt hos FN.